Menu
Lemešany
Obec
Lemešany

Reštaurovanie starého kostola Sv. Martina v Lemešanoch

Reštaurovanie iluzívnych dekoratívnych malieb v kostole sv. Martina v Lemešanoch 1. fáza.

Kostol rímsko-katolícky svätého Martina biskupa v Lemešanoch, bol postavený v roku 1635 na náklady Imricha Füzyho. V minulosti boli na kostole vykonané rôzne prestavby, s ktorými súvisia aj obnovy nástenných malieb.

Dôležité dátumy súvisiace so zmenami na nástenných maľbách:

- v roku 1781 bol obnovený po veľkom požiari.

- roku 1873 prebehla rekonštrukcia, kedy bol kostol vydláždený a vymaľovaný

- v roku 1886 bol objekt obnovený a maľovaný zvnútra

- v roku 1936 sa obnovoval chór, ktorý bol rozšírený

- kostol bol znovu upravovaný v 80. rokoch 20. st., kedy bol oporný systém kostola

  odstránený a pristavila sa väčšia sakristia.

Napokon veriaci sami začali v roku 2020 s rekonštrukciou. Pri odstraňovaní novodobých omietkových vrstiev došlo k odkrytiu iluzívnej dekoratívnej nástennej maľby vo svätyni ako aj v lodi kostola. Objekt je dlhodobo nevyužívaný a po rekonštrukcii je snaha o jeho revitalizáciu, najmä na osobitné (slávnostné) aktivity cirkevného života. Je dôležitým prvkom v rámci historického urbanizmu obce, keďže je najstaršou zachovanou stavbou v obci. Zreštaurovanie iluzívnej dekoratívnej maľby môže značne obohatiť naše poznatky o vývoji kostola a takisto zvýšiť jeho pamiatkové hodnoty.

Vzhľadom k prvoradému cieľu reštaurovania, ktorým je záchrana, konsolidácia a zastavenie deštrukcie predovšetkým pôvodných omietok a farebných úprav, bolo navrhnuté v celom rozsahu odstrániť všetky novšie nevhodné omietky a farebné vrstvy. Ďalší postup a spôsob prezentácie primárnych a sekundárnych omietok a náterov, ich prípadné zakonzervovanie, rekonštrukciu a povrchovú úpravu bude spresnený až po tomto celoplošnom odkryve a následnom zhodnotení stavu.

V roku 2022 sa bude realizovať I. etapa reštaurovania, ktorá bude vykonaná vo svätyni kostola.          

Všetky omietky a  fragmentárne zachovaná maliarska výzdoba bude celoplošne mechanicky odstránená. Novodobé zámurovky budú mechanicky odstránené tak, aby boli pod úrovňou okolitých pôvodných omietok. Spevnenia sa  zoslabnuté omietky, vápenné nátery a farebné vrstvy.

Samotná nika je po stranách vymedzená dvojicou dekoratívnych štukových pilastrov, z ktorých je približne polovica spodných častí odstránená. Nad nikou sa nachádza pás tehál, ktorý kopíruje polooblúkovité ukončenie niky. V mieste tehál sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzala profilovaná rímsa, ktorá bola v minulosti odstránená. Štuková výzdoba pilastrov je pokrytá viacerými nátermi a stráca svoju pôvodnú plastickosť, čo sa týka aj výzdoby v okolí niky. Spodná časť pilastrov bola v minulosti odstránená.

Počas odstraňovania novodobých omietkových vrstiev došlo v interiéri kostola k odkrytiu dekoratívnej nástennej maľby. Na plochách môžeme jednoznačne identifikovať iluzívne maľované rímsy, zrkadlá, orámovania jednotlivých architektonických prvkov a pod. Novšie omietky boli nahrubo odstránené po úroveň klenby.

Dekoratívne nástenné maľby sú odkryté čiastočne, pričom sa na pôvodnej maliarskej výzdobe, v menšej či väčšej miere nachádzajú novšie nátery. Skutočný rozsah a zachovanosť starších malieb v celom interiéri kostola bude možný až po prípadnom odstránení všetkých novších náterov.

V iluzívne maľovanom zrkadle vo svätyni kostola (oproti okennému otvoru) môžeme identifikovať motív pol postavy, môže ísť o portrét donátora maliarskej výzdoby i celej obnovy kostola v danom období.

V predsieni kostola mohli byť namaľované portréty, alebo erby orámované iluzívnym kruhovým rámom. Výjavy sú však výrazne poškodené a nečitateľné. Iluzívne maľby s rímsami, zrkadlami a orámovaniami sa nachádzali aj na stenách lode. Na niektorých miestach sa však zachovali len vo fragmentoch. Miestom pre vyhotovenie figurálnych motívov mohli byť aj dve polia na severnej stene lode.

 Stav omietok a nástenných malieb na južnej stene svätyne. Novodobé omietky a zámurovky väčšinou vystupujú nad úroveň pôvodných.

 Odstraňovanie novších náterov, pracovný záber.

Pod novšími nátermi sa nachádzajú staršie nástenné maľby.

Pod výjavom sv. Trojice sa nachádza starší, ktorý je výrazne jednoduchší.

 Klenba svätyne počas reštaurovania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

2.jpg

2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 337,26 kB
Dátum vloženia: 11. 8. 2022 13:32
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 8. 2022 8:43
Autor: Správce Webu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2023

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)