Menu
Lemešany
Obec
Lemešany

Realizované projekty obce

Rozvoj obce

Projekty realizované v obci Lemešany s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Nákup automobilu


 Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

 Podpora odolnosti a udržateľnosti kultúrneho domu v obci Lemešany

"Podpora rozvoja zručností zamestnancov obecného úradu Lemešany"

"Pokračovanie občianskej poriadkovej služby v obci Lemešany"

 

 "Zriadenie alternatívneho zdroja vykurovania vo verejných budovách v obci Lemešany"

 


"Podpora opatrovateľskej služby v obci Lemešany"


"Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany"


 "Zdokonalenie vyučovacieho procesu prostredníctvom modernizácie vybavenia učební"


  


 

 


 


Zvýšenie efektívnosti separovaného zberu v obci Lemešany


Dopytovo-orientovaný projekt

Novovybudované predškolské zariadenie v obci Lemešany


  "Vytvorenie občianskej poriadkovej služby v obci Lemešany"


 "Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany"

 


 "Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa"


                                "Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Lemešany"

 

 

 

 


"Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Lemešany"

 

 „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Lemešany“

 

 

 

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Lemešany

 

Pamätná tabuľa Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Lemešany

 

 Šanca na zamestnanie

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Lemešany

Pamätná tabuľa

 

 Terénna sociálna práca v obciach I

 

 

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Lemešany

 

 

 

 Podpora tvorby nových pracovných miest pre znevýhodnených občanov

 

 

 Modernizácia základnej školy a materskej školy v Lemešanoch

 

 Regenerácia centra obce Lemešany

 Integrácia znevýhodnených skupín obyvateľov obce Lemešany do pracovného pomeru

 

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Odvoz odpadu 2023

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)