Menu
Lemešany
Obec
Lemešany

Prenájom obecných priestorov a verejného priestranstva

1. Poplatok za užívanie priestorov kultúrneho domu pre REKLAMNÉ, PREDAJNO-OBCHODNÉ AKCIE 10 € /hod./
2. Prenájom kultúrneho domu za účelom PLESU a iných NEKOMERČNE zameraných spoločenských podujatí vrátane kuchýň:
    Pre občanov obce Lemešany                                                                   150 €
    Pre cudzích občanov 450 €
3. Prenájom kultúrneho domu za účelom SVADBY a iných NEKOMERČNE zameraných spoločenských podujatí vrátane kuchýň:
      Pre občanov obce Lemešany   150 €
      Pre cudzích občanov  450 €
4. Prenájom kultúrneho domu na slávenie VÝROČÍ, JUBILEÍ a pod., RODINNÝCH AKCIÍ vrátane kuchýň:
      Pre občanov obce Lemešany  40 €
      Pre cudzích občanov         450 €
5. Prenájom kultúrneho domu na akcie DIVADLO, ESTRÁDU a iné 40 €
6. Osobitný príplatok k bodu 1. - 5. je:
a) Poplatok za spotrebovanú elektrickú energiu, vodu, plyn a stočné podľa skutočnej spotreby a výpočtu v zimnom období podľa Čl.II., bodu 1 podľa spotreby
b) Poplatok za upratovanie (podľa požiadavky) 40 €
7. SMÚTOČNÉ POSEDENIE /kar/ vrátane kuchýň/ 10 €
8. Poplatok za prenájom ZASADAČKY OcÚ  
 Pre občanov obce Lemešany 5 €
REKLAMNÉ, PREDAJNO-OBCHODNÉ AKCIE 10 €

Vo vykurovacom období predstavuje spotrebu plynu v Kultúrnom dome 76,6% spotreby plynu na Ocú Lemešany.

 

Poplatky za užívanie verejného priestranstva

1. PREDAJ ovocia, zeleniny a potravín 1 € /m2/deň
2. UMIESTNENIE PREDAJNÉHO ZARIADENIA ( stánkov, predajných pultov a mobilných predajných zariadení, ambulantný predaj) 1 € /m2/deň
3. Umiestnenie skládky materiálu  0,33 € /m2/deň
4. Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,16 € /m2/deň
5. Umiestnenie stavebného zariadenia 0,33 € /m2/deň

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Obec Lemešany 2011 01

Odvoz odpadu 2023

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)