Menu
Lemešany
Obec
Lemešany

Tlačivá na stiahnutie

01 Žiadosť o stanovisko k zámeru výstavby.doc (56.5 kB)

1._navrh_na_kr_-_stavby_na_byvanie.doc (33.5 kB)

1._navrh_na_umiestnenie_stavby.doc (51.5 kB)

1._z_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.doc (30.5 kB)

1._z_o_sp_-_stavby_na_byvanie__chaty.doc (35.5 kB)

1._z_o_zmenu_uzivania_stavby_ak_nie_je_spojena_so_stavebnym_konanim.doc (31 kB)

2._navrh_na_kr_-_chaty_a_zmeny_dokonc._stavieb_-_nadstavba__pristavba.doc (34.5 kB)

2._navrh_na_predlzenie_umiestnenia_stavby.doc (31.5 kB)

2._z_o_povolenie_reklamnej_stavby_od3m_do_20m.doc (33.5 kB)

2._z_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.doc (31 kB)

2._z_o_sp_na_zmenu_-_pristavba_nadstavba_stavby_na_byvanie__chaty.doc (36.5 kB)

2._z_o_sp_na_zmenu_-_pristavba_nadstavba_stavby_na_byvanie__chaty.doc (36.5 kB)

2._z_o_zmenu_tzrvania_reklamnej_stavby.doc (32 kB)

03 Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby.doc (57.5 kB)

3._navrh_na_kr_-_sucastou_rd__chat__bd__ostat_budov.doc (42.5 kB)

3._z_o_dodatocne_povolenie_stavby (1).doc (32.5 kB)

3._z_o_sp_na_upravy_-_nosne_priecky__zateplenie__rekonstrukcie.doc (36 kB)

3._z_o_vodne_stavby.doc (41.5 kB)

04 Žiadosť o stanovisko podľa zákona č. 180-1995 Z.z. a zákona 140-2014 Z. z..doc (57 kB)

4_Ziadost_o_suhlas_k_prihlaseniu_na_trvaly_alebo_prechodny_pobyt_v_najomnom_byte_vo_vlastnictve_mesta doc (234 kB).docx (19.2 kB)

4._navrh_na_kr_na_zmeny_dokoncenych_stavieb_-_sucastou_rd__chat__bd__ostat_budov.doc (32.5 kB)

4._z_o_sp_-_stavby_sucast_rd__bd__chaty__ostatne_stavby.doc (39.5 kB)

4._z_o_terenne_upravy.doc (32.5 kB)

05-stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie (1).doc (59 kB)

05-stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie.doc (59 kB)

5._navrh_na_kr_-_ostatne_stavby_podla_rozpoctu.doc (36.5 kB)

5._z_o_sp_-_ostatne_stavby_podla_rozpoctu.doc (36 kB)

06 Žiadosť o stanovisko k reklamnej stavbe a k reklamnému zariadeniu.doc (57 kB)

06-stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie (1).doc (59.5 kB)

06-stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie.doc (59.5 kB)

6._navrh_na_kr_-_stavebne_upravy_na_kt_bolo_stavebne_povolenie.doc (32.5 kB)

6._z_o_sp_-_docasne_objekty_staveniska.doc (33.5 kB)

07-dodatocne_povolenie_-_vykopove_prace_-_havarie__poruchy.doc (36.5 kB)

7._ziadost_pri_poskodeni_motoroveho_vozidla_a_ineho_dopravneho_prostriedku.doc (26 kB)

10-zvláštne užívanie - výkopové práce_08_19.doc (68.5 kB)

11-_zvlastne_uzivanie_a_zaber_vp_-_stavebne_zariadenie.doc (75.5 kB)

12-_zvlastne_uzivanie_a_zaber_vp_-_exterierove_sedenie-1 (2) - kópia.doc (80.5 kB)

13 - 2 - zvlastne_uzivanie_a_zaber_vp_-_ambulantný predaj-3.doc (81 kB)

13-1 -zvlastne_uzivanie_a_zaber_vp_-_akcie-_podujatia-_propgacia-1.doc (76.5 kB)

14- zvláštne užívanie a záber VP - prenosné reklamné zariadenie.doc (72 kB)

14_ziadost_o_doplnenie_druheho_a_tretieho_mena_do_knihy_narodeni.doc (27 kB)

15- zvláštne užívanie a záber VP - cirkus, lunapark.doc (68 kB)

17_Ziadost_o_zrusenie_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni.doc (26.5 kB)

18_Ziadost_o_zrusenie_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni_pre_malolete_dieta.doc (29.5 kB)

18-vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu ŤZP_08_19.doc (61.5 kB)

19_suhlas_so_zrusenim_zapisu_druheho_a_tretieho_mena_v_knihe_narodeni.doc (25.5 kB)

19a-uzávierka miestnej komunikácie - zmena termínu.doc (64 kB)

19a-uzávierka miestnej komunikácie - zmena termínu_08_19.doc (64 kB)

19-uzávierka miestnej komunikácie.doc (65.5 kB)

19-uzávierka miestnej komunikácie_08_19.doc (65.5 kB)

20_Ziadost_o_zmenu_poradia_mien_v_knihe_narodeni.doc (26.5 kB)

20-vjazd_z_miestnej_komunikacie_na_susednu_nehnutelnost-1.doc (61.5 kB)

21-pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.doc (62 kB)

22_suhlas_so_zmenou_poradia_mien_v_knihe_narodeni.doc (25 kB)

22-úprava dopravného značenia_08_19.doc (61 kB)

23_Ziadost_zmenu_mena_v_zmysle_§_7_ods._1__pism._a)_zakona_nr_sr_c._300_1993_z._z._o_mene_a_priezvisku.doc (27 kB)

24_Ziadost_o_zmenu_mena_v_zmysle_§_7_ods._1__pism._a)__zakona_nr_sr_c._300_1993_z._z._o_mene_a_priezvisku_pre_malolete_dieta.doc (28.5 kB)

24-výrub dreviny-mestské pozemky v správe oragnizácie(2).doc (48 kB)

25_suhlas_so_zmenou_mena.doc (25 kB)

25-výrub dreviny na súkromnom pozemku(1).doc (45 kB)

26_Ziadost_o_upravu_priezviska 1..doc (27 kB)

26-vyrub_dreviny_vo_verejnej_zeleni_investicne_akcie_na_pozemku_mesta(2).doc (44 kB)

27-nahlásenie údajov o MZZO_08-19.doc (70.5 kB)

28_suhlas_s__upravou_priezviska3..doc (25 kB)

28-stanovisko k MZZO_08_19.doc (44 kB)

cestne_vyhlasenie.doc (27.5 kB)

čestné vyhlásenie k žiadosti o nájomný byt.doc (49.5 kB)

drobne_stavby_-2016.doc (75 kB)

matrika_-_vydanie_rodneho_listu_pre_novonarodene_dieta(2).doc (26.5 kB)

navrh_na_zrusenie_prechodneho_pobytu.doc (30 kB)

navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu2.doc (32.5 kB)

Ohlasenie k zápisu SHR.docx (12.08 kB)

ohlasenie_reklamnej_stavby_-_2016.doc (44.5 kB)

ohlasenie_stavby_elektronickych_komunikacnych_sieti_-_2016.doc (43 kB)

oznamenie_o_prijati_predosleho_priezviska(2).doc (30 kB)

Plnomocentvo (1).docx (21.3 kB)

Potvrdenie o súhlase vlastníka, FO (1).doc (27 kB)

Potvrdenie o súhlase vlastníka, FO.doc (27 kB)

Potvrdenie o súhlase vlastníka, PO.doc (28.5 kB)

prepravna sluzba.docx (15.69 kB)

Prihláška do OVS.docx (27.32 kB)

stavebne_upravy_-__2016.doc (62.5 kB)

tlaciva_c__2_16_6_2016_vydanie_potvrdenia-2-1-1.doc (34 kB)

v_y_h_l_a_s_e_n_i_e_-dozor-_2016_-_nove.doc (35.5 kB)

z_o_predaj_kupu_pozemku-1.doc (29.5 kB)

ZÁPIS o narodení.doc (44 kB)

ZÁPIS o úmrtí.doc (32.5 kB)

ZÁPIS o uzavretí manželstva.doc (43.5 kB)

ziadost o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve.docx (14.26 kB)

ziadost_na_odlahcovaciu_sluzbu_NOVC_.docx (14.61 kB)

ziadost_o__vyjadrenie_mesta_k_vydrzaniu_vlastnickeho_prava_k_pozemku.doc (31.5 kB)

ziadost_o_jednorazovu_davku_socialnej_pomoci.odt (10.15 kB)

ziadost_o_najom_pozemku.doc (30 kB)

ziadost_o_odkupenie_pozemku_pod_bytovym_domom-1.doc (30.5 kB)

Ziadost_o_poskytnutie_informacie_o_mieste_pobytu-fo.doc (27 kB)

Ziadost_o_poskytnutie_informacie_o_mieste_pobytu-po.doc (26.5 kB)

ziadost_o_stanovisko_pre_uzemne__stavebne_a_ine_konanie-1.doc (31.5 kB)

ziadost_o_suhlas_s_vykonanim_verejnej_zbierky.doc (31 kB)

ziadost_o_zamenu_pozemkov.doc (29.5 kB)

ziadost_o_zriadenie_vecneho_bremena.doc (30 kB)

ziadost_o_zrusenie_predkupneho_prava.doc (30 kB)

Žiadosť na podporu rodiny s deťmi-1.doc (50.5 kB)

Žiadosť o (určenie zmenu, zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla.doc (71.5 kB)

Žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci pre rodiny s nezaopatrenými deťmi.doc (45.5 kB)

Žiadosť o uzavretie manželstva.doc (89.5 kB)

žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný - príležitostný predaj - FO.docx (15.37 kB)

žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný - príležitostný predaj - PO.docx (13.88 kB)

žiadosť o vydanie povolenia na predaj prebytkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti.docx (14.73 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou.docx (12.52 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.docx (13.57 kB)

žiadosť -upustenie od používania spoločného priezviska.doc (27 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informácie od nás

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Otváracie hodiny všetkých prevádzok a ambulancií v Lemešanoch

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2023

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)