Menu
Lemešany
Obec
Lemešany

Rozvojový tím v akcii

Zobrazené 1-30 z 62
SVETOVÝ DEŇ RODINY

SVETOVÝ DEŇ RODINY

Dátum: 22. 5. 2024

Pri príležitosti Svetového dňa rodiny si žiaci spoločne s Rozvojovou pracovníčkou pre mládež vytvorili vlastné rodokmene svojich rodín a v rámci diskusie viedli debatu o dôležitosti rodiny v našich životoch, o budovaní vzťahov a vzájomnej úcte.

Deň matiek v CRT

Deň matiek v CRT

Dátum: 16. 5. 2024

Aj v našom Centre rozvojového tímu sme si spoločne pripomenuli krásny sviatok Dňa matiek. Pri tejto príležitosti naše Nene spolu s Nenementorkou nachystali krásny program pre mamičky detí, s ktorými spolupracujú naše Nene.

Deň matiek

Deň matiek

Dátum: 16. 5. 2024

Pri príležitosti Dňa matiek sa naše deti zúčastnili vystúpenia v Kultúrnom dome. Ďakujeme naším Nene a Nenementorke sa skvelú prípravu detí, ktoré sa takto krásne odprezentovali a potešili kvietkom aj babky v Dennom stacionári, pani sestričky a lekárky vo zdravotnom stredisku a zamestnankyne OcÚ.

Harmonogram upratovania

Harmonogram upratovania

Dátum: 16. 5. 2024

Rozvojová pracovníčka pre bývanie vytvorila denný harmonogram upratovania verejných priestorov, ktorý nám zabezpečí udržiavanie spoločných priestorov v čistote.

Čistenie zastávok

Čistenie zastávok

Dátum: 16. 5. 2024

Dnes sme v spolupráci s PUPN zveľadili okolie zastávok a samotné zastávky v našej obci. Spoločnými silami sme tak urobili náš obecný priestor ešte príjemnejším a čistejším!

 PRÍPRAVA NA DEŇ MATIEK

PRÍPRAVA NA DEŇ MATIEK

Dátum: 16. 5. 2024

Aj my sme prispeli počas príprav pri príležitosti Dňa matiek a to výrobou darčekov pre mamičky, výzdobou kultúrneho domu a nacvičovaním vystúpenia. Bola to zábavná a kreatívna príprava na špeciálny deň pre naše mamičky!

RPB-Čistota je základ života !

RPB-Čistota je základ života !

Dátum: 15. 5. 2024

Čistota a starostlivosť o životné prostredie sú dôležité pre každú komunitu preto boli roznesené smetné nádoby . Ak každý urobí malú časť, môžeme spolu dosiahnuť veľký rozdiel.

Sadenie a staroslivosť o kvietky

Sadenie a staroslivosť o kvietky

Dátum: 14. 5. 2024

RPB s dievčatami sadili kvietky do črepníkov na naše okná. Každý črepník dostal meno dievčaťa, ktoré ho zasadilo, a sľúbili sme si, že sa o ne budeme starostlivo starať.

Aktivita sociálnych pracovníkov

Aktivita sociálnych pracovníkov

Dátum: 13. 5. 2024

Sociálni pracovníci v teréne informovali ľudí o dôležitosti skorej evidencie na úrade práce po ukončení školy. Evidencia je dôležitá preto, aby mladí ľudia mali lepšie šance pri hľadaní zamestnania a ďalšom vzdelávaní.

Futbal v meste

Futbal v meste

Dátum: 4. 5. 2024

Deti sa v sobotu 4.5.2024 zúčastnili športovej akcie Futbal v meste-získali tak nové skúsenosti a plno nových zážitkov. Cieľom Futbalu v meste je vytiahnuť futbal zo štadiónov bližšie k ľuďom, na námestia, pred obchodné centrá.

Aktivita Nene a Nenementork

Aktivita Nene a Nenementork

Dátum: 3. 5. 2024

-Predzádzka s deťmi po obci spojená s poznávaním miestnych inštitúcií

SME TU PRE VŠETKÝCH

SME TU PRE VŠETKÝCH

Dátum: 30. 4. 2024

SME TU PRE VŠETKÝCH
V týchto dňoch naši zamestnanci Rozvojového tímu roznášali letáčiky o našej činnosti v obci Lemešany, ktoré si občania Lemešian našli vo svojich schránkach. Letáčik konkrétnejšie opisuje oblasti, ktorým sa venujeme a v rámci ktorých Vám veľmi radi pomôžeme.

RPM Žaneta

RPM Žaneta

Dátum: 26. 4. 2024

Vyrábať srdiečka a lepiť do nich kvietky je naozaj krásny spôsob, ako osláviť Deň Zeme s deťmi.Tieto aktivity nielen podporujú kreativitu detí, ale aj ich učia o dôležitosti starostlivosti o našu planétu a o tom, ako kvety a príroda zohrávajú kľúčovú úlohu v udržateľnosti života na Zemi.

Nene v domácnosti

Nene v domácnosti

Dátum: 24. 4. 2024

-hra so stavebnicami je vynikajúca aktivita pre deti na rozvoj ich jemnej motoriky a kreativity.

Aktivita RPB

Aktivita RPB

Dátum: 24. 4. 2024

Varenie s použitím prírodných zdrojov je fantastický spôsob, ako objavovať nové chute a využívať to, čo nám príroda dáva. Púpava na púpavový čaj, medvedí cesnak na pomazánku a žihľavový sirup zdravé a chutné jedlo plné vitamínov a živín.

Denná aktivita RPM

Denná aktivita RPM

Dátum: 24. 4. 2024

Rozvojová pracovníčka pre mládež Žaneta rozprávala s deťmi o význame Dňa narcisov, ktorý sme si pripomenuli 18.4.2024 a na počesť tohto dňa si deti vytvorili tieto krásne diela.

Deň Zeme

Deň Zeme

Dátum: 22. 4. 2024

RPB - Na Deň Zeme sme s mládežou navštívili Envirocentrum a zberný dvor, kde sme sa naučili, ako je dôležité veci separovať a nenechávať ich voľne v prírode. Bolo to vzdelávacie a zábavné zároveň! ????♻️

Medzinárodný deň umenia

Medzinárodný deň umenia

Dátum: 18. 4. 2024

Na Medzinárodný deň umenia sme si pre deti pripravili kolektívne maľovanie -je to skvelý spôsob, ako spojiť ľudí a vytvoriť jedinečný zážitok.

Jarná burza

Jarná burza

Dátum: 18. 4. 2024

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí nám darovali oblečenie a domáce potreby. Tieto veci dostali novú šancu a pomôžu tak mnohým domácnostiam. Ďakujeme, že máte dobré srdce a láskavý prístup.

Futbal a jeho benefity v živote mladých ľudí

Futbal a jeho benefity v živote mladých ľudí

Dátum: 17. 4. 2024

RPM Žaneta-Futbal je viac než len hra, je to tímový šport, ktorý mladým futbalistom prináša množstvo hodnôt a zručností. Disciplína a tímová práca sú kľúčové pre ich osobný aj futbalový rozvoj. Učia sa, že len prostredníctvom tvrdej práce a disciplíny môžu dosiahnuť svoje ciele.

4. Stretnutie fokusovej skupiny

4. Stretnutie fokusovej skupiny

Dátum: 16. 4. 2024

4.fokusove stretnutie sa konalo dňa 16.04.2024 na Obecnom úrade. Témou nášho stretnutia bola Zamestnanosť a Protirómsky rasizmus. Spolu s členmi fokusovej skupiny sme analyzovali silné, slabé stránky, príležitosti a očakávania v rámci zamestnanosti v našej obci. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že si

Jarné upratovanie v komunite

Jarné upratovanie v komunite

Dátum: 9. 4. 2024

Každý malý krok k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu môže mať pozitívny vplyv na celú komunitu . Navyše, keď ľudia vidia, že sa staráte o svoje okolie, môžu byť inšpirovaní a motivovaní k tomu, aby urobili to isté vo svojom okolí.

8.4.2024 Medzinárodný deň Rómov

8.4.2024 Medzinárodný deň Rómov

Dátum: 8. 4. 2024

Ďakujeme detičkám a žiakom za nádherné vystúpenie, spev, tanec a skvelú atmosféru.

AKTIVITA – Nenementorka a Nene

AKTIVITA – Nenementorka a Nene

Dátum: 4. 4. 2024

Domček, domček, kto v tebe býva?Využitím tejto známej rozprávky sa deti predškolského veku učia nielen predvídať dej, počítať, určovať poradie, dramatizovať a mnoho iného, ale učia sa taktiež aj sociálnej zručnosti, akou je rešpekt.Táto hra je perfektným príkladom vzájomného rešpektu a tolerancie.

Spolupráca s gréckokatolíckou charitou

Spolupráca s gréckokatolíckou charitou

Dátum: 4. 4. 2024

Dňa 4.4.2024 sme mali úžasnú príležitosť navštíviť gréckokatolícku charitu, kde sme získali oblečenie a veci do domácnosti pre viac ako jednu rodinu, ktorá to naozaj potrebuje.

Spolupráca s pracovníčkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Spolupráca s pracovníčkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Dátum: 3. 4. 2024

Rozvojová pracovníčka pre mládež Žaneta, v spolupráci s pracovníčkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zorganizovala aktivitu, počas ktorej mládež diskutovala o nenávistných prejavoch na internete.

Medzinárodný deň bez násilia

Medzinárodný deň bez násilia

Dátum: 2. 4. 2024

2.4 je dôležitým dňom na pripomenutie významu boja proti násiliu a podpore jeho obetí. Roznášanie letákov o poradenskom centre pre ženy a komunikácia so ženami o násilí je veľmi dôležitým spôsobom, ako zvýšiť povedomie o dostupných zdrojoch pomoci a podpory.

3.stretnutie fokusovej skupiny

3.stretnutie fokusovej skupiny

Dátum: 2. 4. 2024

Dňa 2.4.2024 sa v obci Lemešany konalo 3.stretnutie
Témou tejto FS bolo vzdelanie a protirómsky rasizmus. Členovia FS tvorili SWOT analýzu na tému vzdelania do ktorej sme zahrnuli aj kultúru, šport, spoločenský život a zdravie. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie

Futbalový turnaj Slobodní/Ženatí o pohár starostu obce-spolupráca so športovou komisiou obce Lemešany

Futbalový turnaj Slobodní/Ženatí o pohár starostu obce-spolupráca so športovou komisiou obce Lemešany

Dátum: 31. 3. 2024

Dňa 31.03.2024 sa konala aktivita s názvom „ Futbalový turnaj Slobodní/Ženatí o pohár starostu obce“ pod záštitou rozvojovej pracovníčky pre mládež – Žanety.Šport spája všetkých ľudí bez rozdielu, ďakujeme všetkým za skvelú športovú atmosféru.

2.stretnutie fokusovej skupiny

2.stretnutie fokusovej skupiny

Dátum: 28. 3. 2024

Dňa 27.3.2024 sa v obci Lemešany konalo 2.stretnutie fokusovej skupiny .Témou tejto FS bolo bývanie a protirómsky rasizmus .Členovia FS tvorili SWOT analýzu v oblasti bývania ,ktorá bude východiskom tvorby rozvojového plánu obce.Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Zobrazené 1-30 z 62

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2023

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)