Menu
Lemešany
Obec
Lemešany

Prepravná služba


Druh sociálnej služby: prepravná služba

Forma sociálnej služby: terénna

Podľa § 42 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec Lemešany poskytuje prepravnú službu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje:

Posudkom vydaným  úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Podmienky poskytovania prepravnej služby:

    Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch a pracovných hodinách.
    Prepravná služba sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby s trvalým pobytom na území prešovského kraja a v okrese Košice-okolie.
    Prepravná služba sa objednáva telefonicky deň vopred na mobilnom čísle: 0948 774 320.

Sociálna služba je poskytovaná v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby.
Obec Lemešany ako poskytovateľ sociálnej služby presadzuje partnerský, individuálny                  a aktívny prístup k prijímateľovi sociálnej služby. Taktiež má humanistický a pozitívny prístup, ktorý je založený na rešpektovaní každého jednotlivca. Zároveň vytvára priestor pre prijímateľov sociálnej služby, ich rodinu a iné fyzické osoby k tomu, aby prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby prispeli ku kvalite poskytovanej sociálnej služby.

Cenník:

Cenník - prepravná služba (205.68 kB)

 

Osoba zodpovedná za poskyt. SS: Mgr. Gabriela Petrová (odborný garant)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informácie od nás

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Otváracie hodiny všetkých prevádzok a ambulancií v Lemešanoch

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2023

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)