Lemešany
Obec
Lemešany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 9 .2019

Kúpna zmluva 32/2019

32/2019

15 676,36 EUR

Peter Skubák AD REM

Obec Lemešany

12. 9 .2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

12. 9 .2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

11. 9 .2019

Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019

Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č.

1 044,00 EUR

DATALAN, a.s.

Obec Lemešany

11. 9 .2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-20-7-2019 SK

790,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lemešany

11. 9 .2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-20-7-2019-SK

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lemešany

11. 9 .2019

Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160129005

Dodatok N20160129005D04

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Lemešany

26. 8 .2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

52 735,83 EUR

Magdaléna Krivánková, Peter Dancák, Ondej Gáll

Obec Lemešany

23. 8 .2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

7. 8 .2019

Zmluva č. 64/POD-707/19

64/POD-707/19

4 835,09 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lemešany

18. 7 .2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

430,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lemešany

12. 7 .2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

12. 7 .2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 700,00 EUR

AUDIT-LD,s.r.o.

Obec Lemešany

28. 6 .2019

Dodatok č. 2

2

4 600,00 EUR

UNICEN s.r.o.

Obec Lemešany

28. 6 .2019

Dodatok č. 259/CC/19-D1

Dodatok č. 259/CC/19-D1

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

19. 6 .2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

0,00 EUR

ATH-PO Trade s.r.o.

Obec Lemešany

19. 6 .2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

0,00 EUR

ATH-PO Trade s.r.o.

Obec Lemešany

17. 5 .2019

Zmluva o dielo č. 23/2018

23/2018

202 348,97 EUR

Last solution s.r.o.

Obec Lemešany

15. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

39827

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412480

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412474

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412478

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412467

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412470

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412463

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412477

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412458

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

3. 5 .2019

Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

2. 5 .2019

Zmluva o úvere č. 259/CC/19

259/CC/19

447 559,91 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

2. 5 .2019

Záložná zmluva NCRZP č. 259/CC/19-ZZ1

259/CC/19-ZZ1

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

30. 4 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

340 530,17 EUR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Obec Lemešany

12. 4 .2019

DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DOH_SEP-IMRK2-2017-000566

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

19. 3 .2019

Zmluva o čiastočnej úhrade náklade spojených s činnosťou centra voľného času

201900216

208,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Lemešany

7. 3 .2019

Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1615/52/2005/Závod PO

Dodatok č.3

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o úvere č. 104/CC/19

Zmluva o úvere č. 104/CC/19

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva o Balíkovom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva o Balíkovom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva o Balíkovom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva o Balíkovom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

28. 2 .2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo

Dohoda

Neuvedené

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Obec Lemešany

27. 2 .2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 5.11.2018

1

Neuvedené

MILIX s.r.o.

Obec Lemešany

11. 2 .2019

Zmluva o dielo

J01/2019

39 800,00 EUR

Ing. Jana Jedináková

Obec Lemešany

19. 12 .2018

Poistná zmluva

3559005847

318,00 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obec Lemešany

5. 11 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 986,55 EUR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Obec Lemešany

5. 11 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

6 771,60 EUR

Prvá inžinieringová Spoločnosť s.r.o.

Obec Lemešany

29. 10 .2018

Mandátna zmluva

22/2018

3 000,00 EUR

Martin Harčarik-TMS

Obec Lemešany

27. 9 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

170,00 EUR

Peter Heriban

Obec Lemešany

18. 9 .2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2018-001987

249 154,02 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

18. 9 .2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2018-002118

14 882,62 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

30. 8 .2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

100,00 EUR

Jazdecký klub Haniska - Prešov o.z.

Obec Lemešany

23. 8 .2018

Dodatok č. 1

1

0,00 EUR

UNICEN s.r.o.

Obec Lemešany

20. 8 .2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K260-222-13

IROP-Z-302021K260-222-13

188 229,20 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Lemešany

16. 7 .2018

Mandátna zmluva

21/2018

5 520,00 EUR

UNICEN s.r.o.

Obec Lemešany

10. 7 .2018

Mandátna zmluva

20/2018

4 500,00 EUR

DATIVUS s.r.o.

Obec Lemešany

3. 7 .2018

Zmluva o dielo

1/2018

13 334,00 EUR

ENERGOSPOL s.r.o.

Obec Lemešany

3. 7 .2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

2. 7 .2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Lemešany

29. 6 .2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

28. 6 .2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Lemešany

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národ

10 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Lemešany

25. 6 .2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2018-001773

471 115,70 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

14. 6 .2018

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č. 3

200,00 EUR

ATH-PO s.r.o.

Obec Lemešany

8. 6 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

5 100,00 EUR

Monika Maliarová

Obec Lemešany

4. 6 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

17 900,00 EUR

Roland Vojkovský

Obec Lemešany

4. 6 .2018

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

250,00 EUR

JUDr. Elena Balíková

Obec Lemešany

29. 5 .2018

Zmluva o dielo na externé riadenie projektu

9/2018/RB

5 760,00 EUR

RamontBuilding s.r.o.

Obec Lemešany

18. 5 .2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G082

KŽP-PO4-SC431-2017-19/G082

307 628,95 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Lemešany

17. 5 .2018

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

800,00 EUR

Pavol Novotný (SALCO)

Obec Lemešany

17. 5 .2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

24. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie a prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

38660

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lemešany

6. 4 .2018

Zmluva o dielo č. 02/2018/RB na vapracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

02/2018/RB

2 280,00 EUR

RamontBuilding s.r.o.

Obec Lemešany

4. 4 .2018

Zmluva o dielo o dodávke projektových prác

Zmluva o dielo

810,00 EUR

Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt

Obec Lemešany

26. 3 .2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

7. 3 .2018

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

250,00 EUR

JUDr. Elena Balíková

Obec Lemešany

5. 1 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 725,00 EUR

Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt

Obec Lemešany

21. 12 .2017

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018

201701207

312,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Lemešany

20. 12 .2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru

2017-0453-1101100

0,00 EUR

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.

Obec Lemešany

11. 12 .2017

Darovacia zmluva

P866/2017

100,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Lemešany

8. 11 .2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

754 856,76 EUR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Obec Lemešany

2. 10 .2017

Príkazná zlmuva

47/PO/2017/POI

Neuvedené

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Obec Lemešany

29. 9 .2017

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8010780817

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Lemešany

25. 9 .2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2017-000566

Neuvedené

Sekcia európskych programov, Ministerstvo vnútra

Obec Lemešany

21. 9 .2017

O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lemešany v roku 2017

1/2017

300,00 EUR

ZO SZZP LEMEŠANY

Obec Lemešany

6. 9 .2017

Zmluva o nájme rodinného domu

Zmluva o nájme

200,00 EUR

Obec Lemešany

Obec Lemešany

6. 9 .2017

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

4. 9 .2017

DOHODA č. 17/37/50J/NS/47 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004Z.z.

17/37/50J/NS/47

4 761,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

22. 8 .2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

720,00 EUR

Ondrej Beliško-Belo Light

Obec Lemešany

22. 8 .2017

Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia Františka a Vojtu Nedvědovcov so skupinou

Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia

3 000,00 EUR

4 PUBLIC PROMOTION s.r.o.

Obec Lemešany

16. 8 .2017

Zmluva o spolupráci pri realizácii sociálno-environmentálneho projektu

2/2017

Neuvedené

Ľudia k ľuďom n.o.

Obec Lemešany

14. 8 .2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

22 176,00 EUR

AGROCONS B. BYSTRICA s.r.o.

Obec Lemešany

8. 8 .2017

Zmluva o dielo č. 08/02/2017

08/02/2017

19 153,80 EUR

VAAT, spol. s.r.o.

Obec Lemešany

2. 8 .2017

Zmluva č. 309/2017/ORHC o poskytnutí dotácie

309/2017/ORHC

2 900,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lemešany

1. 8 .2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

50 688,00 EUR

AGROCONS B. BYSTRICA s.r.o.

Obec Lemešany

1. 8 .2017

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

6300242370

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Lemešany

24. 7 .2017

Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel

PHZ-OPK2-2017/000831-109

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

17. 7 .2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2016/ELCO

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Euroleader Consulting, s.r.o.

Obec Lemešany

12. 7 .2017

Zmluva o dielo na vypracovanie: Projekt stavby Komunitné centrum Lemešany

Zmluva o dielo

7 800,00 EUR

Ing. arch. Ján Sekan

Obec Lemešany

7. 7 .2017

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

Pavol Sedlák

Obec Lemešany

28. 6 .2017

Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie

Zmluva o dielo

3 200,00 EUR

GAMA-ART, s.r.o.

Obec Lemešany

8. 6 .2017

Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu č. 1/2017

201700404

Neuvedené

Mesto Prešov

Obec Lemešany

7. 6 .2017

Zmluva o bežnom účte

1

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Verejnoprospešné služby obce Lemešany

31. 5 .2017

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva

9 000,00 EUR

Martin Kušnír

Obec Lemešany

12. 5 .2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/2017

1 700,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry

Obec Lemešany

5. 5 .2017

Zmluva o servisnej službe

315224

131,81 EUR

ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.

Obec Lemešany

5. 5 .2017

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 300,00 EUR

I&Z Tender, s.r.o.

Obec Lemešany

11. 4 .2017

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 800,00 EUR

EUprojects, s.r.o.

Obec Lemešany

27. 3 .2017

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorší

5296/2017-M_ORF

66 240,00 EUR

Obec Lemešany

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

27. 2 .2017

Dohoda č. 17/37/054/18-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodeného UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54

17/37/054/18-ŠnZ

5 078,92 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

16. 2 .2017

Kúpna zmluva na pozemok č. 1/2016

1/2016

57 978,00 EUR

UNISTAV, s.r.o.

Obec Lemešany

13. 2 .2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2017-000566

649 490,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

18. 1 .2017

Príkazná zmluva

36/PO/2016/EL

150,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Obec Lemešany

18. 1 .2017

Príkazná zmluva

35/PO/2016/PL

150,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Obec Lemešany

18. 1 .2017

Príkazná zmluva

07/PO/2016/ODP

300,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Obec Lemešany

17. 1 .2017

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Dodatok č. 1

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Lemešany

11. 1 .2017

Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb

Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb

2 390,00 EUR

Ing. Gabriela Adamkovičová

Obec Lemešany

5. 1 .2017

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

2. 1 .2017

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

600,00 EUR

Jozef Bankovič

Obec Lemešany

21. 12 .2016

Prvý municipálny úver. Zmluva o úvere č. 03/021/03

Dodatok č. 4

11 422,16 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

21. 12 .2016

Zmluva o termínovanom úvere 40/020/13

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

21. 12 .2016

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

40/017/15

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

20. 12 .2016

Dodatok č. 5 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S041500040

Dodatok č. 5

0,00 EUR

AVE Východ s.r.o.

Obec Lemešany

13. 12 .2016

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2017

2016 00930

260,00 EUR

Obec Lemešany

Mesto Prešov

30. 11 .2016

Mandátna zmluva

13/2016-ÚP

500,00 EUR

STANIM, s.r.o.

Obec Lemešany

15. 11 .2016

Zmluva o dielo

15/2016/ELCO

2 280,00 EUR

Euroleader Consulting, s.r.o.

Obec Lemešany

4. 11 .2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

2 004,00 EUR

TERA green s.r.o.

Obec Lemešany

4. 11 .2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

10 908,00 EUR

TERA green s.r.o.

Obec Lemešany

22. 8 .2016

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

800,00 EUR

Veronika Šoltysová Rabadová

Obec Lemešany

4. 8 .2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

638/2015-2050-1200

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Lemešany

27. 7 .2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 253,00 EUR

Peter Adamčín

Obec Lemešany

18. 7 .2016

Dohoda č. 16/37/010/87

16/37/010/87

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

29. 6 .2016

Zmluva o poskytovaní audítorkých služieb 57/2015

57/2015

500,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry, audítor

Obec Lemešany

28. 6 .2016

Dohoda o podmienkjach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Dohoda č. 16/37/012/121

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

21. 6 .2016

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

2/2016

4 850,00 EUR

HABESO s.r.o.

Obec Lemešany

15. 6 .2016

Dodatok č.2 k mandátnej zmluve

Dodatok č. 2

130,00 EUR

ATH-PO s.r.o.

Obec Lemešany

15. 6 .2016

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve

Dodatok č.1

100,00 EUR

ATH-PO s.r.o.

Obec Lemešany

8. 6 .2016

Zmluva o pripojení

24ZVS0000021872B

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Lemešany

31. 5 .2016

Zmluva VKE0720201514A

VKE0720201514A

0,00 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Lemešany

27. 5 .2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

27. 5 .2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

23. 5 .2016

Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb

Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb

1 890,00 EUR

Ing. Gabriela Adamkovičová

Obec Lemešany

21. 4 .2016

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-202-015/2016

KRHZ-PO-202-015/2016

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

20. 4 .2016

Zamestnávateľská zmluva

327344PO2025

0,00 EUR

NN Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s.

Obec Lemešany

13. 4 .2016

Zmluva o poskytovaní užívacích práv k službe systému ASPI

ZM-04094-2016

296,00 EUR

Wolters Kluwer, s.r.o.

Obec Lemešany

6. 4 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

26390

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lemešany

6. 4 .2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/2016

980,00 EUR

Ing. Zigmund Szathmáry

Obec Lemešany

31. 3 .2016

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5_2004 Z. z. o službách zamestnanosti

16/37/054/102 - ŠnZ

37 879,28 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

17. 3 .2016

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2016

15/2015

260,00 EUR

Obec Lemešany

Mesto Prešov

17. 3 .2016

Zmluva o pripojení

24ZVS0000533864X

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Lemešany

14. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

4381/2016-M_ORF

66 240,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Lemešany

8. 3 .2016

Zmluva o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva

01862175

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Lemešany

8. 3 .2016

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Lemešany

4. 3 .2016

Zmluva o dielo 201606 (OBEC LEMEŠANY - Odstránenie havarijného stavu telocvičňa podlaha) na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácii škôl

201606

498,00 EUR

XANAX s.r.o.

Obec Lemešany

4. 3 .2016

Zmluva o dielo 201609 (OBEC Lemešany - odstránenie havarijného stavu Telocvičňa sociálne zariadenia a šatne) na zhotovenie žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácii škôl

201609

498,00 EUR

XANAX s.r.o.

Obec Lemešany

29. 2 .2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 825,00 EUR

Peter Adamčín

Obec Lemešany

25. 2 .2016

Zmluva o dielo

04/2016/ELCO

2 400,00 EUR

Euroleader Consulting, s.r.o.

Obec Lemešany

19. 2 .2016

DODATOK č. 1 k Dohode č. 15/37/054/146-ŠnZ

1

0,00 EUR

UPSVaR

Obec Lemešany

5. 2 .2016

Leasingová zmluva č. 095-003047

095-003047

302,87 EUR

Iveta Sokolová-OPTIMA

Obec Lemešany

2. 2 .2016

Zmluva o spolupráci NP TSP I

N20160129005

0,00 EUR

Obec Lemešany

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

29. 1 .2016

Zmluva o vykonávaní údržby a servisu kopírovacieho stroja

Zmluva o vykonávaní údržby a servisu kopírovacieho

0,00 EUR

Iveta Sokolová-OPTIMA

Obec Lemešany

12. 1 .2016

Zmluva o dielo č. 8/2016/RB na externý manažment - implementáciu projektu

Zmluva č. 8/2016/RB

480,00 EUR

RamontBuilding s.r.o.

Obec Lemešany

4. 1 .2016

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

638/2015-2050-1200

209 171,40 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Lemešany

1. 1 .2016

Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 080-2023.300

080-2023.300

220,53 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obec Lemešany

29. 12 .2015

Zmluva o dielo

12/PSPL/15

3 309,60 EUR

Mgr. Roman DUBNIČKA- PSPL

Obec Lemešany

29. 12 .2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

37,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

29. 12 .2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

17,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

29. 12 .2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

17,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

29. 12 .2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

32,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

23. 12 .2015

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B)

40/017/15

228 045,59 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

OcÚ Lemešany

22. 12 .2015

Zmluva o dielo č. ZoD082/2015

ZoD082/2015

228 045,59 EUR

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Obec Lemešany

30. 11 .2015

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

30. 11 .2015

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe

Dohoda č.15/37/52A/239

476,40 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

24. 11 .2015

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobneho a dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

25961-7/2015-PO

0,00 EUR

Sociálna poisťovňa

Obec Lemešany

6. 11 .2015

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 zák. č. 5/2004 Z.z.

Dohoda č. 15/37/054/146-ŠnZ

17 847,18 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

27. 10 .2015

Zmluva o nájme zariadenia

Zmluva o nájme zariadenia

0,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.

Obec Lemešany

16. 10 .2015

Príloha č. 3

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100260221

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Lemešany

16. 10 .2015

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

0,00 EUR

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Obec Lemešany

30. 9 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

4 292,00 EUR

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Lemešany

25. 9 .2015

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest

Dodatok č.1

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Lemešany

24. 9 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lemešany v roku 2015

1/2015 - D

330,00 EUR

Obec Lemešany

Zväz zdravotne postihnutých

2. 9 .2015

Zmluva o dielo

Zmluva č. 20150301

35 195,06 EUR

Luma - SK spol s.r.o.

Obec Lemešany

24. 8 .2015

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

5 833,33 EUR

Falck Fire Services a.s.

Obec Lemešany

20. 7 .2015

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva č. Z201510825_Z

3 056,16 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Lemešany

2. 7 .2015

Dodatok č.1 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Dodatok č.1 k dohode č. 35/PO/2015/§12

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

26. 6 .2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

57/2014

400,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry, audítor

Obec Lemešany

22. 6 .2015

Zmluvy o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

220,00 EUR

Studnica, n.o.

Obec Lemešany

12. 5 .2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

980,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry

Obec Lemešany

30. 3 .2015

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest

4/3/2015

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

OcÚ Lemešany

24. 3 .2015

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej as

105,00 EUR

TD, s.r.o.

OcÚ Lemešany

26. 2 .2015

Darovacia zmluva KRHZ-PO-1202/2014-013

Darovacia zmluva KRHZ-PO-1202/2014-013

17 431,32 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lemešany

17. 2 .2015

Kúpna zmluva na poskytovanie služieb

Kúpna zmluva na poskytovanie služieb

6 696,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Lemešany

18. 11 .2014

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260221C/2014

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Lemešany

27. 10 .2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

52 852,29 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Lemešany

21. 10 .2014

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka, a.s.

Lemešany

14. 10 .2014

Zmluva o dielo 201415

Zmluva o dielo 201415

390,00 EUR

XANAX s.r.o.

Lemešany

28. 8 .2014

Dodatok č. 4 k zmluve č. 50-000012728PO2008

Dodatok č. 4 k zmluve č. 50-000012728PO2008

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Lemešany

25. 8 .2014

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

205,00 EUR

Dance stunt group Black Evils

Lemešany

20. 8 .2014

Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu

Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného

8 085,13 EUR

Slovenská národná knižnica

Lemešany

6. 8 .2014

Dodatok č. 2/DZ221101206410102

2/DZ221101206410102

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Lemešany

28. 7 .2014

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

950,00 EUR

B&V Pro s.r.o.

Lemešany

5. 6 .2014

Dodatok č. 1/DZ221101206410101

1/DZ221101206410101

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Lemešany

5. 6 .2014

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

828,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Lemešany

5. 6 .2014

Zmluva o prevádze internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a posk

298,80 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Lemešany

2. 6 .2014

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

50 000,00 EUR

Ruščáková Božena, Ruščák Stanislav

Lemešany

23. 5 .2014

Príkazná zmluva č. PL/16/PO/2014/EL

PL/16/PO/2014/EL

180,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Lemešany

20. 5 .2014

Poistná zmluva číslo: 4412055792

4412055792

0,00 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Lemešany

30. 4 .2014

Zmluva o zabezpečení zvozu separovaných komunálnych odpadov

Zmluva o zabezpečení zvozu separovaných komunálnyc

2,15 EUR

Združenie obcí EKOTORYSA

Lemešany

30. 4 .2014

Kúpna zmluva na pozemok č. 2/2014

2/2014

57 978,00 EUR

UNISTAV, s.r.o.

Lemešany

3. 3 .2014

Poistná zmluva číslo: 4412055792

4412055792

249,60 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Lemešany

28. 2 .2014

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

0,00 EUR

František Hvizda- HM-COMP

Lemešany

28. 2 .2014

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí služieb

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí služieb

0,00 EUR

ARDE, s.r.o.

Lemešany

3. 2 .2014

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

45 297,00 EUR

František Hvizda- HM-COMP

Lemešany

3. 2 .2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/2014

1 176,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry

Lemešany

24. 1 .2014

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

10 362,00 EUR

Ing. Pavol Daňko

Lemešany

15. 1 .2014

Kúpna zmluva KZ 002/2013

KZ 002/2013

27,90 EUR

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Lemešany

30. 12 .2013

Znluva o dielo č. 2095/2013

2095/2013

381 599,28 EUR

EURO-ŠTUKONZ, s.r.o.

Lemešany

27. 11 .2013

Dodatok č. DOD/01-2013//141/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca

DOD/01-2013//141/2012-IZ-5.0/V

0,00 EUR

Fond sociálneho rozvoja

Lemešany

22. 11 .2013

Objednávka - zmluva

SK13A191/2013

670,80 EUR

mmcité2, s.r.o.

Lemešany

22. 11 .2013

Zmluva č. p.: PHZ-OPK1-2013/002218-037 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MVSR na rok 2013

PHZ-OPK1-2013/002218-037

2 600,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lemešany

19. 11 .2013

Zmluva č. SKR 150-78/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MVSR na rok 2013

SKR 150-78/2013

2 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lemešany

8. 10 .2013

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská národná knižnica

Lemešany

1. 10 .2013

Zmluva o spolupráci a poradenstve

Zmluva o spolupráci a poradenstve

2 000,00 EUR

Studnica, n.o.

Lemešany

17. 9 .2013

Kúpna zmluva č. 1/2013

1/2013

460,00 EUR

Miroslav Konečný

Lemešany

3. 9 .2013

Poistná zmluva

Poistná zmluva

21,60 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Lemešany

3. 9 .2013

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

104 000,00 EUR

Ivan Džombák, Jana Džombáková

Lemešany

3. 9 .2013

Prvý municipálny úver, Zmluva o úvere č. 03/021/03, Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

11 422,16 EUR

Prima banka, a.s.

Lemešany

3. 9 .2013

Zmluva o termínovanom úvere č. 40/020/13

40/020/13

104 000,00 EUR

Prima banka, a.s.

Lemešany

1. 8 .2013

Dodatok č. 1 k ZoD

Dodatok č. 1 k ZoD

913,36 EUR

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Lemešany

17. 7 .2013

Záložná zmluva

Záložná zmluva

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR

Lemešany

12. 7 .2013

Licenčná zmluva č. 060/2013/MI

060/2013/MI

0,00 EUR

IURA EDITION spol. s r.o.

Lemešany

8. 7 .2013

Zmluva č. 10/2013

10/2013

0,00 EUR

Lemešany

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Lemešany

25. 6 .2013

Zmluva 1215544

1215544

33,50 EUR

SLOVGRAM

Lemešany

25. 6 .2013

Kontrakt č. TANS1300137

TANS1300137

360,00 EUR

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Lemešany

21. 6 .2013

Mandátna zmluva

MZ 017 0 - 2013

1 960,00 EUR

TENDERTEAM, s.r.o.

Lemešany

14. 6 .2013

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

10 632,08 EUR

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Lemešany

21. 5 .2013

Dohoda o skúšobnej dobe na fotorelé ASPON

Dohoda o skúšobnej dobe na fotorelé ASPON

229,10 EUR

LÍPA Slovakia, s.r.o.

Lemešany

18. 4 .2013

Dodatok č. 2/DZ221401204970102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012049701

Dodatok č. 2/DZ221401204970102

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Lemešany

18. 4 .2013

Dodatok č. 1/DZ221401204970101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012049701

Dodatok č. 1/DZ221401204970101

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Lemešany

18. 3 .2013

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/2013

980,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry

Lemešany

13. 3 .2013

Kvitancia/Protokol o ukončení platnosti Mandátnej zmluvy č. 40/007/10

40/007/10

0,00 EUR

Prima banka, a.s.

Lemešany

4. 3 .2013

Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 40/007/10

40/007/10

0,00 EUR

Prima banka, a.s.

Lemešany

9. 11 .2012

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

451 981,81 EUR

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Lemešany

3. 10 .2012

Záložná zmluva č. 707/731/2010

707/731/2010

651 588,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Lemešany

21. 8 .2012

Dodatok č. 1 k ZoD

Dodatok č. 1

450 921,23 EUR

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Lemešany

16. 7 .2012

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

2 390,00 EUR

Ing. Jaroslav Spaček

Lemešany

9. 7 .2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č.5/2004 Z.z.

35/§52/2012/NP V-2

3 961,00 EUR

UPSVaR

Lemešany

9. 7 .2012

Dohoda o poskytnutí príspoevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

22/§52a/2012/NP V-2

621,60 EUR

UPSVaR

Lemešany

19. 6 .2012

Zmluva o spolupráci

141/2012-IZ-5.0/V

0,00 EUR

Fond sociálneho rozvoja

Lemešany

12. 6 .2012

Poistná zmluva 080 - 2023.300 Dodatok č.2

080 – 2023.300 Dodatok č.2

206,75 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Lemešany

8. 6 .2012

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

SOLIDSTAV VÝROBNÁ,s.r.o.

Lemešany

18. 5 .2012

Zmluva o uzavretí buducej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena)

0813/4400/2012

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Lemešany

8. 5 .2012

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Skupina občanov

Lemešany

2. 5 .2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie násoledkov mimoriadnej situácie

19/§ 50j/2012/ESF

7 894,50 EUR

UPSVaR

Lemešany

2. 5 .2012

Zmluva o dielo

ZOD 12060036

8 454,26 EUR

SOLIDSTAV VÝROBNÁ,s.r.o.

Lemešany

13. 4 .2012

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Skupina občanov (viď zmluva)

Lemešany

13. 4 .2012

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Skupina občanov (viď zmluva)

Lemešany

29. 3 .2012

Zmluva o dielo

O/3/12

0,03 EUR

Lemešany

ELEKTRO RECYKLING, spol. s.r.o.

16. 3 .2012

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 20/2012/RCV

20/2012/RCV

58,60 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Lemešany

8. 3 .2012

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

450 919,52 EUR

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Lemešany

8. 12 .2011

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

70/§52/2011/NP V-2

5 448,00 EUR

UPSVaR

Lemešany

18. 11 .2011

Nájomná zmluva (ostatné priestory)

0220110509

2 400,00 EUR

Slovák Telekom, a. s.

Lemešany

25. 10 .2011

Rámcova zmluva o outsorcingu č. 75/JR/VO

75/JR/VO

0,00 EUR

Elauk s.r.o

Lemešany

18. 10 .2011

Dodatok č. 3 k zmluve č. 50-000012728PO2008 o dodávke vody...

50-000012728PO2008

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Lemešany

29. 6 .2011

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

134/2011

10 000,00 EUR

Obvodný úrad Prešov

Lemešany

8. 6 .2011

Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv

Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv

0,00 EUR

Dexia banka Slovensko a.s.

Lemešany

2. 5 .2011

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

8 635,00 EUR

Ing. Pavol Daňko

Lemešany

6. 4 .2011

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z2214012049701

628 871,82 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Lemešany

21. 9 .2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

32,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

Otváracie hodiny všetkých prevádzok a ambulancií v Lemešanoch

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu

Zvozový kalendár

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)