Lemešany
Obec
Lemešany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 2 .2020

Mandátna zmluva 3/2020

3/2020

11 004,00 EUR

Ing. Karol Petz

Obec Lemešany

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

03/2020/ELCO

14 868,00 EUR

Euroleader Consulting, s.r.o.

Obec Lemešany

6. 2 .2020

Dodatok č. 259/CC19-D2 k Zmluve o úvere č. 259/CC/19

259/CC/19-D2

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

30. 1 .2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Lemešany

22. 1 .2020

Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie

Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

10. 1 .2020

Kúpna zmluva

KZ 20301

4 476,00 EUR

AGROKOM-PLUS, spol. s.r.o.

Obec Lemešany

10. 1 .2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC441-2018-39/W069

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Lemešany

13. 12 .2019

Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 22/2018

Dodatok č. 2

Neuvedené

Ing. Martin Harčarik - TMS

Obec Lemešany

13. 12 .2019

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19-1026 2019/OBEC

ZM-KO-OD-19-1026 2019/OBEC

0,00 EUR

KOSIT EAST s.r.o.

Obec Lemešany

10. 12 .2019

Dodatok č. 6 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S041500040

Dodatok č. 6

0,00 EUR

KOSIT EAST s.r.o.

Obec Lemešany

2. 12 .2019

Zmluva o dielo č. 20-19

20-19

275 850,26 EUR

EKO SVIP, s.r.o.

Obec Lemešany

21. 11 .2019

Kúpna zmluva 2111/2018

2111/2018

10 275,60 EUR

PcProfi, s.r.o.

Obec Lemešany

20. 11 .2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

14. 11 .2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 700,00 EUR

AUDIT-LD,s.r.o.

Obec Lemešany

13. 11 .2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

214 009,20 EUR

CENTEX RS, s.r.o.

Obec Lemešany

13. 11 .2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

24 360,00 EUR

CENTEX RS, s.r.o.

Obec Lemešany

12. 11 .2019

Kúpna zmluvy KZ_12_2019

KZ_12_2019

16 020,00 EUR

Pentimex, s.r.o.

Obec Lemešany

12. 11 .2019

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

1626/2019CHALE

Neuvedené

PD Lemešany s.r.o.

Obec Lemešany

8. 11 .2019

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2019-002995

1 079 527,05 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

21. 10 .2019

Kúpna zmluva

17/19

67 338,00 EUR

DAGRO, s.r.o. Predaj a servis polnohospodárskej a lesnej techniky

Obec Lemešany

9. 10 .2019

Zmluva o poskytnutí NFP

KŽP-PO4-SC441-2018-39/W069

14 641,64 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Lemešany

2. 10 .2019

Kúpna zmluva č. 38/2019

38/2019

30 147,60 EUR

AGROKOM-PLUS, spol. s.r.o.

Obec Lemešany

1. 10 .2019

Zmluva o dielo

05/2019/EEA

12 900,00 EUR

Environmentálna energetická agentúra, n.o.

Obec Lemešany

1. 10 .2019

Zmluva o dielo

20/2019/ELCO

6 192,00 EUR

Euroleader Consulting, s.r.o.

Obec Lemešany

27. 9 .2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-33/07

232 572,54 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Lemešany

16. 9 .2019

Kúpna zmluva 32/2019

32/2019

15 676,36 EUR

Peter Skubák AD REM

Obec Lemešany

12. 9 .2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

12. 9 .2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

11. 9 .2019

Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019

Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č.

1 044,00 EUR

DATALAN, a.s.

Obec Lemešany

11. 9 .2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-20-7-2019 SK

790,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lemešany

11. 9 .2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-20-7-2019-SK

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lemešany

11. 9 .2019

Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160129005

Dodatok N20160129005D04

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Lemešany

26. 8 .2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

52 735,83 EUR

Magdaléna Krivánková, Peter Dancák, Ondej Gáll

Obec Lemešany

23. 8 .2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

7. 8 .2019

Zmluva č. 64/POD-707/19

64/POD-707/19

4 835,09 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lemešany

18. 7 .2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

430,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lemešany

12. 7 .2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

12. 7 .2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 700,00 EUR

AUDIT-LD,s.r.o.

Obec Lemešany

28. 6 .2019

Dodatok č. 2

2

4 600,00 EUR

UNICEN s.r.o.

Obec Lemešany

28. 6 .2019

Dodatok č. 259/CC/19-D1

Dodatok č. 259/CC/19-D1

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

19. 6 .2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

0,00 EUR

ATH-PO Trade s.r.o.

Obec Lemešany

19. 6 .2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

0,00 EUR

ATH-PO Trade s.r.o.

Obec Lemešany

17. 5 .2019

Zmluva o dielo č. 23/2018

23/2018

202 348,97 EUR

Last solution s.r.o.

Obec Lemešany

15. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

39827

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412480

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412474

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412478

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412467

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412470

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412463

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412477

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

9. 5 .2019

Kúpna zmluva

2390412458

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lemešany

3. 5 .2019

Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

2. 5 .2019

Zmluva o úvere č. 259/CC/19

259/CC/19

447 559,91 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

2. 5 .2019

Záložná zmluva NCRZP č. 259/CC/19-ZZ1

259/CC/19-ZZ1

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

30. 4 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

340 530,17 EUR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Obec Lemešany

12. 4 .2019

DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DOH_SEP-IMRK2-2017-000566

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

19. 3 .2019

Zmluva o čiastočnej úhrade náklade spojených s činnosťou centra voľného času

201900216

208,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Lemešany

7. 3 .2019

Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1615/52/2005/Závod PO

Dodatok č.3

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o úvere č. 104/CC/19

Zmluva o úvere č. 104/CC/19

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva o Balíkovom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva o Balíkovom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva o Balíkovom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva o Balíkovom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

1. 3 .2019

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Zmluva o Elektronickej službe Business24

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Lemešany

28. 2 .2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo

Dohoda

Neuvedené

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Obec Lemešany

27. 2 .2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 5.11.2018

1

Neuvedené

MILIX s.r.o.

Obec Lemešany

11. 2 .2019

Zmluva o dielo

J01/2019

39 800,00 EUR

Ing. Jana Jedináková

Obec Lemešany

5. 2 .2019

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 22/2018

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ing. Martin Harčarik - TMS

Obec Lemešany

19. 12 .2018

Poistná zmluva

3559005847

318,00 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obec Lemešany

5. 11 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 986,55 EUR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Obec Lemešany

5. 11 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

6 771,60 EUR

Prvá inžinieringová Spoločnosť s.r.o.

Obec Lemešany

29. 10 .2018

Mandátna zmluva

22/2018

3 000,00 EUR

Martin Harčarik-TMS

Obec Lemešany

27. 9 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

170,00 EUR

Peter Heriban

Obec Lemešany

18. 9 .2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2018-001987

249 154,02 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

18. 9 .2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2018-002118

14 882,62 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

30. 8 .2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

100,00 EUR

Jazdecký klub Haniska - Prešov o.z.

Obec Lemešany

23. 8 .2018

Dodatok č. 1

1

0,00 EUR

UNICEN s.r.o.

Obec Lemešany

20. 8 .2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K260-222-13

IROP-Z-302021K260-222-13

188 229,20 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Lemešany

16. 7 .2018

Mandátna zmluva

21/2018

5 520,00 EUR

UNICEN s.r.o.

Obec Lemešany

10. 7 .2018

Mandátna zmluva

20/2018

4 500,00 EUR

DATIVUS s.r.o.

Obec Lemešany

3. 7 .2018

Zmluva o dielo

1/2018

13 334,00 EUR

ENERGOSPOL s.r.o.

Obec Lemešany

3. 7 .2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

2. 7 .2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Lemešany

29. 6 .2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

28. 6 .2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Lemešany

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národ

10 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Lemešany

25. 6 .2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2018-001773

471 115,70 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

14. 6 .2018

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č. 3

200,00 EUR

ATH-PO s.r.o.

Obec Lemešany

8. 6 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

5 100,00 EUR

Monika Maliarová

Obec Lemešany

4. 6 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

17 900,00 EUR

Roland Vojkovský

Obec Lemešany

4. 6 .2018

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

250,00 EUR

JUDr. Elena Balíková

Obec Lemešany

29. 5 .2018

Zmluva o dielo na externé riadenie projektu

9/2018/RB

5 760,00 EUR

RamontBuilding s.r.o.

Obec Lemešany

18. 5 .2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G082

KŽP-PO4-SC431-2017-19/G082

307 628,95 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Lemešany

17. 5 .2018

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

800,00 EUR

Pavol Novotný (SALCO)

Obec Lemešany

17. 5 .2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

24. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie a prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

38660

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lemešany

6. 4 .2018

Zmluva o dielo č. 02/2018/RB na vapracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

02/2018/RB

2 280,00 EUR

RamontBuilding s.r.o.

Obec Lemešany

4. 4 .2018

Zmluva o dielo o dodávke projektových prác

Zmluva o dielo

810,00 EUR

Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt

Obec Lemešany

26. 3 .2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

7. 3 .2018

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

250,00 EUR

JUDr. Elena Balíková

Obec Lemešany

5. 1 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 725,00 EUR

Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt

Obec Lemešany

21. 12 .2017

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018

201701207

312,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Lemešany

20. 12 .2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru

2017-0453-1101100

0,00 EUR

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.

Obec Lemešany

11. 12 .2017

Darovacia zmluva

P866/2017

100,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Lemešany

8. 11 .2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

754 856,76 EUR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Obec Lemešany

2. 10 .2017

Príkazná zlmuva

47/PO/2017/POI

Neuvedené

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Obec Lemešany

29. 9 .2017

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8010780817

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Lemešany

25. 9 .2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2017-000566

Neuvedené

Sekcia európskych programov, Ministerstvo vnútra

Obec Lemešany

21. 9 .2017

O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lemešany v roku 2017

1/2017

300,00 EUR

ZO SZZP LEMEŠANY

Obec Lemešany

6. 9 .2017

Zmluva o nájme rodinného domu

Zmluva o nájme

200,00 EUR

Obec Lemešany

Obec Lemešany

6. 9 .2017

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

4. 9 .2017

DOHODA č. 17/37/50J/NS/47 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004Z.z.

17/37/50J/NS/47

4 761,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

22. 8 .2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

720,00 EUR

Ondrej Beliško-Belo Light

Obec Lemešany

22. 8 .2017

Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia Františka a Vojtu Nedvědovcov so skupinou

Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia

3 000,00 EUR

4 PUBLIC PROMOTION s.r.o.

Obec Lemešany

16. 8 .2017

Zmluva o spolupráci pri realizácii sociálno-environmentálneho projektu

2/2017

Neuvedené

Ľudia k ľuďom n.o.

Obec Lemešany

14. 8 .2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

22 176,00 EUR

AGROCONS B. BYSTRICA s.r.o.

Obec Lemešany

8. 8 .2017

Zmluva o dielo č. 08/02/2017

08/02/2017

19 153,80 EUR

VAAT, spol. s.r.o.

Obec Lemešany

2. 8 .2017

Zmluva č. 309/2017/ORHC o poskytnutí dotácie

309/2017/ORHC

2 900,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lemešany

1. 8 .2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

50 688,00 EUR

AGROCONS B. BYSTRICA s.r.o.

Obec Lemešany

1. 8 .2017

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

6300242370

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Lemešany

24. 7 .2017

Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel

PHZ-OPK2-2017/000831-109

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

17. 7 .2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2016/ELCO

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Euroleader Consulting, s.r.o.

Obec Lemešany

12. 7 .2017

Zmluva o dielo na vypracovanie: Projekt stavby Komunitné centrum Lemešany

Zmluva o dielo

7 800,00 EUR

Ing. arch. Ján Sekan

Obec Lemešany

7. 7 .2017

Kúpna zmluva

1

1,00 EUR

Pavol Sedlák

Obec Lemešany

28. 6 .2017

Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie

Zmluva o dielo

3 200,00 EUR

GAMA-ART, s.r.o.

Obec Lemešany

8. 6 .2017

Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu č. 1/2017

201700404

Neuvedené

Mesto Prešov

Obec Lemešany

7. 6 .2017

Zmluva o bežnom účte

1

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Verejnoprospešné služby obce Lemešany

31. 5 .2017

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva

9 000,00 EUR

Martin Kušnír

Obec Lemešany

12. 5 .2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/2017

1 700,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry

Obec Lemešany

5. 5 .2017

Zmluva o servisnej službe

315224

131,81 EUR

ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.

Obec Lemešany

5. 5 .2017

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 300,00 EUR

I&Z Tender, s.r.o.

Obec Lemešany

11. 4 .2017

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 800,00 EUR

EUprojects, s.r.o.

Obec Lemešany

27. 3 .2017

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorší

5296/2017-M_ORF

66 240,00 EUR

Obec Lemešany

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

27. 2 .2017

Dohoda č. 17/37/054/18-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodeného UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54

17/37/054/18-ŠnZ

5 078,92 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

16. 2 .2017

Kúpna zmluva na pozemok č. 1/2016

1/2016

57 978,00 EUR

UNISTAV, s.r.o.

Obec Lemešany

13. 2 .2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2017-000566

649 490,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

18. 1 .2017

Príkazná zmluva

36/PO/2016/EL

150,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Obec Lemešany

18. 1 .2017

Príkazná zmluva

35/PO/2016/PL

150,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Obec Lemešany

18. 1 .2017

Príkazná zmluva

07/PO/2016/ODP

300,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Obec Lemešany

17. 1 .2017

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Dodatok č. 1

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Lemešany

11. 1 .2017

Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb

Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb

2 390,00 EUR

Ing. Gabriela Adamkovičová

Obec Lemešany

5. 1 .2017

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

2. 1 .2017

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

600,00 EUR

Jozef Bankovič

Obec Lemešany

21. 12 .2016

Prvý municipálny úver. Zmluva o úvere č. 03/021/03

Dodatok č. 4

11 422,16 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

21. 12 .2016

Zmluva o termínovanom úvere 40/020/13

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

21. 12 .2016

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

40/017/15

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

20. 12 .2016

Dodatok č. 5 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S041500040

Dodatok č. 5

0,00 EUR

AVE Východ s.r.o.

Obec Lemešany

13. 12 .2016

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2017

2016 00930

260,00 EUR

Obec Lemešany

Mesto Prešov

30. 11 .2016

Mandátna zmluva

13/2016-ÚP

500,00 EUR

STANIM, s.r.o.

Obec Lemešany

15. 11 .2016

Zmluva o dielo

15/2016/ELCO

2 280,00 EUR

Euroleader Consulting, s.r.o.

Obec Lemešany

4. 11 .2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

2 004,00 EUR

TERA green s.r.o.

Obec Lemešany

4. 11 .2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

10 908,00 EUR

TERA green s.r.o.

Obec Lemešany

22. 8 .2016

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

800,00 EUR

Veronika Šoltysová Rabadová

Obec Lemešany

4. 8 .2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

638/2015-2050-1200

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Lemešany

27. 7 .2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 253,00 EUR

Peter Adamčín

Obec Lemešany

18. 7 .2016

Dohoda č. 16/37/010/87

16/37/010/87

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

29. 6 .2016

Zmluva o poskytovaní audítorkých služieb 57/2015

57/2015

500,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry, audítor

Obec Lemešany

28. 6 .2016

Dohoda o podmienkjach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Dohoda č. 16/37/012/121

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

21. 6 .2016

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

2/2016

4 850,00 EUR

HABESO s.r.o.

Obec Lemešany

15. 6 .2016

Dodatok č.2 k mandátnej zmluve

Dodatok č. 2

130,00 EUR

ATH-PO s.r.o.

Obec Lemešany

15. 6 .2016

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve

Dodatok č.1

100,00 EUR

ATH-PO s.r.o.

Obec Lemešany

8. 6 .2016

Zmluva o pripojení

24ZVS0000021872B

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Lemešany

31. 5 .2016

Zmluva VKE0720201514A

VKE0720201514A

0,00 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Lemešany

27. 5 .2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

27. 5 .2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

23. 5 .2016

Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb

Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb

1 890,00 EUR

Ing. Gabriela Adamkovičová

Obec Lemešany

21. 4 .2016

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-202-015/2016

KRHZ-PO-202-015/2016

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lemešany

20. 4 .2016

Zamestnávateľská zmluva

327344PO2025

0,00 EUR

NN Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s.

Obec Lemešany

13. 4 .2016

Zmluva o poskytovaní užívacích práv k službe systému ASPI

ZM-04094-2016

296,00 EUR

Wolters Kluwer, s.r.o.

Obec Lemešany

6. 4 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

26390

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lemešany

6. 4 .2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/2016

980,00 EUR

Ing. Zigmund Szathmáry

Obec Lemešany

31. 3 .2016

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5_2004 Z. z. o službách zamestnanosti

16/37/054/102 - ŠnZ

37 879,28 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

17. 3 .2016

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2016

15/2015

260,00 EUR

Obec Lemešany

Mesto Prešov

17. 3 .2016

Zmluva o pripojení

24ZVS0000533864X

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Lemešany

14. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

4381/2016-M_ORF

66 240,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Lemešany

8. 3 .2016

Zmluva o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva

01862175

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Lemešany

8. 3 .2016

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Lemešany

4. 3 .2016

Zmluva o dielo 201606 (OBEC LEMEŠANY - Odstránenie havarijného stavu telocvičňa podlaha) na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácii škôl

201606

498,00 EUR

XANAX s.r.o.

Obec Lemešany

4. 3 .2016

Zmluva o dielo 201609 (OBEC Lemešany - odstránenie havarijného stavu Telocvičňa sociálne zariadenia a šatne) na zhotovenie žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácii škôl

201609

498,00 EUR

XANAX s.r.o.

Obec Lemešany

29. 2 .2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 825,00 EUR

Peter Adamčín

Obec Lemešany

25. 2 .2016

Zmluva o dielo

04/2016/ELCO

2 400,00 EUR

Euroleader Consulting, s.r.o.

Obec Lemešany

19. 2 .2016

DODATOK č. 1 k Dohode č. 15/37/054/146-ŠnZ

1

0,00 EUR

UPSVaR

Obec Lemešany

5. 2 .2016

Leasingová zmluva č. 095-003047

095-003047

302,87 EUR

Iveta Sokolová-OPTIMA

Obec Lemešany

2. 2 .2016

Zmluva o spolupráci NP TSP I

N20160129005

0,00 EUR

Obec Lemešany

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

29. 1 .2016

Zmluva o vykonávaní údržby a servisu kopírovacieho stroja

Zmluva o vykonávaní údržby a servisu kopírovacieho

0,00 EUR

Iveta Sokolová-OPTIMA

Obec Lemešany

12. 1 .2016

Zmluva o dielo č. 8/2016/RB na externý manažment - implementáciu projektu

Zmluva č. 8/2016/RB

480,00 EUR

RamontBuilding s.r.o.

Obec Lemešany

4. 1 .2016

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

638/2015-2050-1200

209 171,40 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Lemešany

1. 1 .2016

Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 080-2023.300

080-2023.300

220,53 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Obec Lemešany

29. 12 .2015

Zmluva o dielo

12/PSPL/15

3 309,60 EUR

Mgr. Roman DUBNIČKA- PSPL

Obec Lemešany

29. 12 .2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

37,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

29. 12 .2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

17,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

29. 12 .2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

17,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

29. 12 .2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

32,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

23. 12 .2015

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B)

40/017/15

228 045,59 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

OcÚ Lemešany

22. 12 .2015

Zmluva o dielo č. ZoD082/2015

ZoD082/2015

228 045,59 EUR

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Obec Lemešany

30. 11 .2015

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lemešany

30. 11 .2015

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe

Dohoda č.15/37/52A/239

476,40 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

24. 11 .2015

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobneho a dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

25961-7/2015-PO

0,00 EUR

Sociálna poisťovňa

Obec Lemešany

6. 11 .2015

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 zák. č. 5/2004 Z.z.

Dohoda č. 15/37/054/146-ŠnZ

17 847,18 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

27. 10 .2015

Zmluva o nájme zariadenia

Zmluva o nájme zariadenia

0,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.

Obec Lemešany

16. 10 .2015

Príloha č. 3

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100260221

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Lemešany

16. 10 .2015

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

0,00 EUR

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Obec Lemešany

30. 9 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

4 292,00 EUR

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Lemešany

25. 9 .2015

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest

Dodatok č.1

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Lemešany

24. 9 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lemešany v roku 2015

1/2015 - D

330,00 EUR

Obec Lemešany

Zväz zdravotne postihnutých

2. 9 .2015

Zmluva o dielo

Zmluva č. 20150301

35 195,06 EUR

Luma - SK spol s.r.o.

Obec Lemešany

24. 8 .2015

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

5 833,33 EUR

Falck Fire Services a.s.

Obec Lemešany

20. 7 .2015

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva č. Z201510825_Z

3 056,16 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Lemešany

2. 7 .2015

Dodatok č.1 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Dodatok č.1 k dohode č. 35/PO/2015/§12

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Lemešany

26. 6 .2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

57/2014

400,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry, audítor

Obec Lemešany

22. 6 .2015

Zmluvy o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

220,00 EUR

Studnica, n.o.

Obec Lemešany

12. 5 .2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

980,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry

Obec Lemešany

30. 3 .2015

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest

4/3/2015

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

OcÚ Lemešany

24. 3 .2015

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej as

105,00 EUR

TD, s.r.o.

OcÚ Lemešany

26. 2 .2015

Darovacia zmluva KRHZ-PO-1202/2014-013

Darovacia zmluva KRHZ-PO-1202/2014-013

17 431,32 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lemešany

17. 2 .2015

Kúpna zmluva na poskytovanie služieb

Kúpna zmluva na poskytovanie služieb

6 696,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Lemešany

18. 11 .2014

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260221C/2014

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Lemešany

27. 10 .2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

52 852,29 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Lemešany

21. 10 .2014

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka, a.s.

Lemešany

14. 10 .2014

Zmluva o dielo 201415

Zmluva o dielo 201415

390,00 EUR

XANAX s.r.o.

Lemešany

28. 8 .2014

Dodatok č. 4 k zmluve č. 50-000012728PO2008

Dodatok č. 4 k zmluve č. 50-000012728PO2008

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Lemešany

25. 8 .2014

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

205,00 EUR

Dance stunt group Black Evils

Lemešany

20. 8 .2014

Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu

Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného

8 085,13 EUR

Slovenská národná knižnica

Lemešany

6. 8 .2014

Dodatok č. 2/DZ221101206410102

2/DZ221101206410102

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Lemešany

28. 7 .2014

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

950,00 EUR

B&V Pro s.r.o.

Lemešany

5. 6 .2014

Dodatok č. 1/DZ221101206410101

1/DZ221101206410101

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Lemešany

5. 6 .2014

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

828,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Lemešany

5. 6 .2014

Zmluva o prevádze internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a posk

298,80 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Lemešany

2. 6 .2014

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

50 000,00 EUR

Ruščáková Božena, Ruščák Stanislav

Lemešany

23. 5 .2014

Príkazná zmluva č. PL/16/PO/2014/EL

PL/16/PO/2014/EL

180,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Lemešany

20. 5 .2014

Poistná zmluva číslo: 4412055792

4412055792

0,00 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Lemešany

30. 4 .2014

Zmluva o zabezpečení zvozu separovaných komunálnych odpadov

Zmluva o zabezpečení zvozu separovaných komunálnyc

2,15 EUR

Združenie obcí EKOTORYSA

Lemešany

30. 4 .2014

Kúpna zmluva na pozemok č. 2/2014

2/2014

57 978,00 EUR

UNISTAV, s.r.o.

Lemešany

3. 3 .2014

Poistná zmluva číslo: 4412055792

4412055792

249,60 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Lemešany

28. 2 .2014

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

0,00 EUR

František Hvizda- HM-COMP

Lemešany

28. 2 .2014

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí služieb

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí služieb

0,00 EUR

ARDE, s.r.o.

Lemešany

3. 2 .2014

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

45 297,00 EUR

František Hvizda- HM-COMP

Lemešany

3. 2 .2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/2014

1 176,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry

Lemešany

24. 1 .2014

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

10 362,00 EUR

Ing. Pavol Daňko

Lemešany

15. 1 .2014

Kúpna zmluva KZ 002/2013

KZ 002/2013

27,90 EUR

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Lemešany

30. 12 .2013

Znluva o dielo č. 2095/2013

2095/2013

381 599,28 EUR

EURO-ŠTUKONZ, s.r.o.

Lemešany

27. 11 .2013

Dodatok č. DOD/01-2013//141/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca

DOD/01-2013//141/2012-IZ-5.0/V

0,00 EUR

Fond sociálneho rozvoja

Lemešany

22. 11 .2013

Objednávka - zmluva

SK13A191/2013

670,80 EUR

mmcité2, s.r.o.

Lemešany

22. 11 .2013

Zmluva č. p.: PHZ-OPK1-2013/002218-037 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MVSR na rok 2013

PHZ-OPK1-2013/002218-037

2 600,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lemešany

19. 11 .2013

Zmluva č. SKR 150-78/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MVSR na rok 2013

SKR 150-78/2013

2 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lemešany

8. 10 .2013

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská národná knižnica

Lemešany

1. 10 .2013

Zmluva o spolupráci a poradenstve

Zmluva o spolupráci a poradenstve

2 000,00 EUR

Studnica, n.o.

Lemešany

17. 9 .2013

Kúpna zmluva č. 1/2013

1/2013

460,00 EUR

Miroslav Konečný

Lemešany

3. 9 .2013

Poistná zmluva

Poistná zmluva

21,60 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Lemešany

3. 9 .2013

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

104 000,00 EUR

Ivan Džombák, Jana Džombáková

Lemešany

3. 9 .2013

Prvý municipálny úver, Zmluva o úvere č. 03/021/03, Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

11 422,16 EUR

Prima banka, a.s.

Lemešany

3. 9 .2013

Zmluva o termínovanom úvere č. 40/020/13

40/020/13

104 000,00 EUR

Prima banka, a.s.

Lemešany

1. 8 .2013

Dodatok č. 1 k ZoD

Dodatok č. 1 k ZoD

913,36 EUR

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Lemešany

17. 7 .2013

Záložná zmluva

Záložná zmluva

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR

Lemešany

12. 7 .2013

Licenčná zmluva č. 060/2013/MI

060/2013/MI

0,00 EUR

IURA EDITION spol. s r.o.

Lemešany

8. 7 .2013

Zmluva č. 10/2013

10/2013

0,00 EUR

Lemešany

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Lemešany

25. 6 .2013

Zmluva 1215544

1215544

33,50 EUR

SLOVGRAM

Lemešany

25. 6 .2013

Kontrakt č. TANS1300137

TANS1300137

360,00 EUR

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Lemešany

21. 6 .2013

Mandátna zmluva

MZ 017 0 - 2013

1 960,00 EUR

TENDERTEAM, s.r.o.

Lemešany

14. 6 .2013

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

10 632,08 EUR

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Lemešany

21. 5 .2013

Dohoda o skúšobnej dobe na fotorelé ASPON

Dohoda o skúšobnej dobe na fotorelé ASPON

229,10 EUR

LÍPA Slovakia, s.r.o.

Lemešany

18. 4 .2013

Dodatok č. 2/DZ221401204970102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012049701

Dodatok č. 2/DZ221401204970102

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Lemešany

18. 4 .2013

Dodatok č. 1/DZ221401204970101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012049701

Dodatok č. 1/DZ221401204970101

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Lemešany

18. 3 .2013

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/2013

980,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry

Lemešany

13. 3 .2013

Kvitancia/Protokol o ukončení platnosti Mandátnej zmluvy č. 40/007/10

40/007/10

0,00 EUR

Prima banka, a.s.

Lemešany

4. 3 .2013

Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 40/007/10

40/007/10

0,00 EUR

Prima banka, a.s.

Lemešany

9. 11 .2012

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

451 981,81 EUR

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Lemešany

3. 10 .2012

Záložná zmluva č. 707/731/2010

707/731/2010

651 588,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Lemešany

21. 8 .2012

Dodatok č. 1 k ZoD

Dodatok č. 1

450 921,23 EUR

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Lemešany

16. 7 .2012

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

2 390,00 EUR

Ing. Jaroslav Spaček

Lemešany

9. 7 .2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č.5/2004 Z.z.

35/§52/2012/NP V-2

3 961,00 EUR

UPSVaR

Lemešany

9. 7 .2012

Dohoda o poskytnutí príspoevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

22/§52a/2012/NP V-2

621,60 EUR

UPSVaR

Lemešany

19. 6 .2012

Zmluva o spolupráci

141/2012-IZ-5.0/V

0,00 EUR

Fond sociálneho rozvoja

Lemešany

12. 6 .2012

Poistná zmluva 080 - 2023.300 Dodatok č.2

080 – 2023.300 Dodatok č.2

206,75 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Lemešany

8. 6 .2012

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

SOLIDSTAV VÝROBNÁ,s.r.o.

Lemešany

18. 5 .2012

Zmluva o uzavretí buducej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena)

0813/4400/2012

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.

Lemešany

8. 5 .2012

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Skupina občanov

Lemešany

2. 5 .2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie násoledkov mimoriadnej situácie

19/§ 50j/2012/ESF

7 894,50 EUR

UPSVaR

Lemešany

2. 5 .2012

Zmluva o dielo

ZOD 12060036

8 454,26 EUR

SOLIDSTAV VÝROBNÁ,s.r.o.

Lemešany

13. 4 .2012

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Skupina občanov (viď zmluva)

Lemešany

13. 4 .2012

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Skupina občanov (viď zmluva)

Lemešany

29. 3 .2012

Zmluva o dielo

O/3/12

0,03 EUR

Lemešany

ELEKTRO RECYKLING, spol. s.r.o.

16. 3 .2012

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 20/2012/RCV

20/2012/RCV

58,60 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Lemešany

8. 3 .2012

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

450 919,52 EUR

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Lemešany

8. 12 .2011

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

70/§52/2011/NP V-2

5 448,00 EUR

UPSVaR

Lemešany

18. 11 .2011

Nájomná zmluva (ostatné priestory)

0220110509

2 400,00 EUR

Slovák Telekom, a. s.

Lemešany

25. 10 .2011

Rámcova zmluva o outsorcingu č. 75/JR/VO

75/JR/VO

0,00 EUR

Elauk s.r.o

Lemešany

18. 10 .2011

Dodatok č. 3 k zmluve č. 50-000012728PO2008 o dodávke vody...

50-000012728PO2008

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Lemešany

29. 6 .2011

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

134/2011

10 000,00 EUR

Obvodný úrad Prešov

Lemešany

8. 6 .2011

Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv

Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv

0,00 EUR

Dexia banka Slovensko a.s.

Lemešany

2. 5 .2011

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

8 635,00 EUR

Ing. Pavol Daňko

Lemešany

6. 4 .2011

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z2214012049701

628 871,82 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Lemešany

25. 2 .2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

32,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lemešany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Otváracie hodiny všetkých prevádzok a ambulancií v Lemešanoch

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu

Zvozový kalendár

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)