Menu
Lemešany
Obec
Lemešany

Rozvojový tím v akcii

Čistenie potoka

Čistenie potoka

Dátum: 3. 6. 2024

Obec v spolupráci s rozvojovým tímom zrealizovali čistenie miestneho potoka, ktoré zlepší životné prostredie nielen v komunite ale aj v celej obci .Ďakujeme všetkým, ktorí sa na čistení podieľali.

Starostlivosť o kvety

Starostlivosť o kvety

Dátum: 31. 5. 2024

Ďakujeme našim šikovným dobrovoľníčkam, ktoré po skrášlení CRT naďalej s nami spolupracujú pravidelnou starostlivosťou o kvety. Každá z nich má svoj kvetináč s menom, o ktorý sa bude starať celé leto.

Návšteva divadla Romathan

Návšteva divadla Romathan

Dátum: 31. 5. 2024

Ku Svetovému dňu kultúrnej diverzity navštívili deti svetoznáme rómske divadlo Romathan – vychutnali si tam rozprávku Keď sa zemeguľa chichúňa, ktorá poukázala na dôležitosť ochrany životného prostredia . Deti si toto predstavenie a výlet veľmi užili a radi sa tam ešte vrátia.

Odvodňovanie

Odvodňovanie

Dátum: 29. 5. 2024

Vďaka komunitnému fóru a fokusovým skupinám v našej obci, sme dokázali identifikovať potreby našich obyvateľov obce. Jednou z nich bolo odvodnenie bytových domov, ktoré trápilo našich občanov. Vďaka spolupráci OcÚ Lemešany a Rozvojového tímu sa začalo odvodňovanie bytových domov.

Maľovanie prístrešku na vodu

Maľovanie prístrešku na vodu

Dátum: 29. 5. 2024

Ošetrenie hygienickým náterom je výborný spôsob, ako zabezpečiť čistotu a dlhšiu životnosť domčeka na vodu. Tento náter nám pomohol v prevencii tvorby plesní a baktérií, ktoré by mohli znečisťovať vodu.

Pracovné poradenstvo v teréne

Pracovné poradenstvo v teréne

Dátum: 24. 5. 2024

Hľadáte prácu, no neviete, kde začať? RPPP uskutočnilo aktivitu priamo v teréne , kde sme poskytovali individuálne pracovné poradenstvo, aby sme vám pomohli nájsť ideálnu prácu pre Vás. Rozdávali sme pracovné ponuky a odpovedali na otázky klientov, ktoré sa týkali práce. Aj takto sa snažíme pomôcť.

Aktivita Nene a Nenementorky-Ja a môj kamarát

Aktivita Nene a Nenementorky-Ja a môj kamarát

Dátum: 23. 5. 2024

Počas tejto aktivity deti rozvíjali tímovú prácu, zlepšili svoje psychomotorické schopnosti prostredníctvom pohybovych hier a sutaží, no hlavne si dobre zasúťažili začo boli odmenené diplomom a sladkou medailou. Deti boli šťastné a to je pre nás tá najkrajšia odmena.

SVETOVÝ DEŇ RODINY

SVETOVÝ DEŇ RODINY

Dátum: 22. 5. 2024

Pri príležitosti Svetového dňa rodiny si žiaci spoločne s Rozvojovou pracovníčkou pre mládež vytvorili vlastné rodokmene svojich rodín a v rámci diskusie viedli debatu o dôležitosti rodiny v našich životoch, o budovaní vzťahov a vzájomnej úcte.

20 .máj Svetový deň včiel

20 .máj Svetový deň včiel

Dátum: 20. 5. 2024

Na Svetový deň včiel si deti za pomoci rodičov vyrobili tieto veselé náramky a zároveň sme im porozprávali o význame týchto opeľovačov.

Deň matiek v CRT

Deň matiek v CRT

Dátum: 16. 5. 2024

Aj v našom Centre rozvojového tímu sme si spoločne pripomenuli krásny sviatok Dňa matiek. Pri tejto príležitosti naše Nene spolu s Nenementorkou nachystali krásny program pre mamičky detí, s ktorými spolupracujú naše Nene.

Deň matiek

Deň matiek

Dátum: 16. 5. 2024

Pri príležitosti Dňa matiek sa naše deti zúčastnili vystúpenia v Kultúrnom dome. Ďakujeme naším Nene a Nenementorke sa skvelú prípravu detí, ktoré sa takto krásne odprezentovali a potešili kvietkom aj babky v Dennom stacionári, pani sestričky a lekárky vo zdravotnom stredisku a zamestnankyne OcÚ.

Harmonogram upratovania

Harmonogram upratovania

Dátum: 16. 5. 2024

Rozvojová pracovníčka pre bývanie vytvorila denný harmonogram upratovania verejných priestorov, ktorý nám zabezpečí udržiavanie spoločných priestorov v čistote.

Čistenie zastávok

Čistenie zastávok

Dátum: 16. 5. 2024

Dnes sme v spolupráci s PUPN zveľadili okolie zastávok a samotné zastávky v našej obci. Spoločnými silami sme tak urobili náš obecný priestor ešte príjemnejším a čistejším!

 PRÍPRAVA NA DEŇ MATIEK

PRÍPRAVA NA DEŇ MATIEK

Dátum: 16. 5. 2024

Aj my sme prispeli počas príprav pri príležitosti Dňa matiek a to výrobou darčekov pre mamičky, výzdobou kultúrneho domu a nacvičovaním vystúpenia. Bola to zábavná a kreatívna príprava na špeciálny deň pre naše mamičky!

RPB-Čistota je základ života !

RPB-Čistota je základ života !

Dátum: 15. 5. 2024

Čistota a starostlivosť o životné prostredie sú dôležité pre každú komunitu preto boli roznesené smetné nádoby . Ak každý urobí malú časť, môžeme spolu dosiahnuť veľký rozdiel.

Sadenie a staroslivosť o kvietky

Sadenie a staroslivosť o kvietky

Dátum: 14. 5. 2024

RPB s dievčatami sadili kvietky do črepníkov na naše okná. Každý črepník dostal meno dievčaťa, ktoré ho zasadilo, a sľúbili sme si, že sa o ne budeme starostlivo starať.

Aktivita sociálnych pracovníkov

Aktivita sociálnych pracovníkov

Dátum: 13. 5. 2024

Sociálni pracovníci v teréne informovali ľudí o dôležitosti skorej evidencie na úrade práce po ukončení školy. Evidencia je dôležitá preto, aby mladí ľudia mali lepšie šance pri hľadaní zamestnania a ďalšom vzdelávaní.

Futbal v meste

Futbal v meste

Dátum: 4. 5. 2024

Deti sa v sobotu 4.5.2024 zúčastnili športovej akcie Futbal v meste-získali tak nové skúsenosti a plno nových zážitkov. Cieľom Futbalu v meste je vytiahnuť futbal zo štadiónov bližšie k ľuďom, na námestia, pred obchodné centrá.

Aktivita Nene a Nenementork

Aktivita Nene a Nenementork

Dátum: 3. 5. 2024

-Predzádzka s deťmi po obci spojená s poznávaním miestnych inštitúcií

SME TU PRE VŠETKÝCH

SME TU PRE VŠETKÝCH

Dátum: 30. 4. 2024

SME TU PRE VŠETKÝCH
V týchto dňoch naši zamestnanci Rozvojového tímu roznášali letáčiky o našej činnosti v obci Lemešany, ktoré si občania Lemešian našli vo svojich schránkach. Letáčik konkrétnejšie opisuje oblasti, ktorým sa venujeme a v rámci ktorých Vám veľmi radi pomôžeme.

RPM Žaneta

RPM Žaneta

Dátum: 26. 4. 2024

Vyrábať srdiečka a lepiť do nich kvietky je naozaj krásny spôsob, ako osláviť Deň Zeme s deťmi.Tieto aktivity nielen podporujú kreativitu detí, ale aj ich učia o dôležitosti starostlivosti o našu planétu a o tom, ako kvety a príroda zohrávajú kľúčovú úlohu v udržateľnosti života na Zemi.

Nene v domácnosti

Nene v domácnosti

Dátum: 24. 4. 2024

-hra so stavebnicami je vynikajúca aktivita pre deti na rozvoj ich jemnej motoriky a kreativity.

Aktivita RPB

Aktivita RPB

Dátum: 24. 4. 2024

Varenie s použitím prírodných zdrojov je fantastický spôsob, ako objavovať nové chute a využívať to, čo nám príroda dáva. Púpava na púpavový čaj, medvedí cesnak na pomazánku a žihľavový sirup zdravé a chutné jedlo plné vitamínov a živín.

Denná aktivita RPM

Denná aktivita RPM

Dátum: 24. 4. 2024

Rozvojová pracovníčka pre mládež Žaneta rozprávala s deťmi o význame Dňa narcisov, ktorý sme si pripomenuli 18.4.2024 a na počesť tohto dňa si deti vytvorili tieto krásne diela.

Deň Zeme

Deň Zeme

Dátum: 22. 4. 2024

RPB - Na Deň Zeme sme s mládežou navštívili Envirocentrum a zberný dvor, kde sme sa naučili, ako je dôležité veci separovať a nenechávať ich voľne v prírode. Bolo to vzdelávacie a zábavné zároveň! ????♻️

Medzinárodný deň umenia

Medzinárodný deň umenia

Dátum: 18. 4. 2024

Na Medzinárodný deň umenia sme si pre deti pripravili kolektívne maľovanie -je to skvelý spôsob, ako spojiť ľudí a vytvoriť jedinečný zážitok.

Jarná burza

Jarná burza

Dátum: 18. 4. 2024

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí nám darovali oblečenie a domáce potreby. Tieto veci dostali novú šancu a pomôžu tak mnohým domácnostiam. Ďakujeme, že máte dobré srdce a láskavý prístup.

Futbal a jeho benefity v živote mladých ľudí

Futbal a jeho benefity v živote mladých ľudí

Dátum: 17. 4. 2024

RPM Žaneta-Futbal je viac než len hra, je to tímový šport, ktorý mladým futbalistom prináša množstvo hodnôt a zručností. Disciplína a tímová práca sú kľúčové pre ich osobný aj futbalový rozvoj. Učia sa, že len prostredníctvom tvrdej práce a disciplíny môžu dosiahnuť svoje ciele.

4. Stretnutie fokusovej skupiny

4. Stretnutie fokusovej skupiny

Dátum: 16. 4. 2024

4.fokusove stretnutie sa konalo dňa 16.04.2024 na Obecnom úrade. Témou nášho stretnutia bola Zamestnanosť a Protirómsky rasizmus. Spolu s členmi fokusovej skupiny sme analyzovali silné, slabé stránky, príležitosti a očakávania v rámci zamestnanosti v našej obci. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že si

Jarné upratovanie v komunite

Jarné upratovanie v komunite

Dátum: 9. 4. 2024

Každý malý krok k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu môže mať pozitívny vplyv na celú komunitu . Navyše, keď ľudia vidia, že sa staráte o svoje okolie, môžu byť inšpirovaní a motivovaní k tomu, aby urobili to isté vo svojom okolí.

8.4.2024 Medzinárodný deň Rómov

8.4.2024 Medzinárodný deň Rómov

Dátum: 8. 4. 2024

Ďakujeme detičkám a žiakom za nádherné vystúpenie, spev, tanec a skvelú atmosféru.

AKTIVITA – Nenementorka a Nene

AKTIVITA – Nenementorka a Nene

Dátum: 4. 4. 2024

Domček, domček, kto v tebe býva?Využitím tejto známej rozprávky sa deti predškolského veku učia nielen predvídať dej, počítať, určovať poradie, dramatizovať a mnoho iného, ale učia sa taktiež aj sociálnej zručnosti, akou je rešpekt.Táto hra je perfektným príkladom vzájomného rešpektu a tolerancie.

Spolupráca s gréckokatolíckou charitou

Spolupráca s gréckokatolíckou charitou

Dátum: 4. 4. 2024

Dňa 4.4.2024 sme mali úžasnú príležitosť navštíviť gréckokatolícku charitu, kde sme získali oblečenie a veci do domácnosti pre viac ako jednu rodinu, ktorá to naozaj potrebuje.

Spolupráca s pracovníčkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Spolupráca s pracovníčkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Dátum: 3. 4. 2024

Rozvojová pracovníčka pre mládež Žaneta, v spolupráci s pracovníčkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zorganizovala aktivitu, počas ktorej mládež diskutovala o nenávistných prejavoch na internete.

Medzinárodný deň bez násilia

Medzinárodný deň bez násilia

Dátum: 2. 4. 2024

2.4 je dôležitým dňom na pripomenutie významu boja proti násiliu a podpore jeho obetí. Roznášanie letákov o poradenskom centre pre ženy a komunikácia so ženami o násilí je veľmi dôležitým spôsobom, ako zvýšiť povedomie o dostupných zdrojoch pomoci a podpory.

3.stretnutie fokusovej skupiny

3.stretnutie fokusovej skupiny

Dátum: 2. 4. 2024

Dňa 2.4.2024 sa v obci Lemešany konalo 3.stretnutie
Témou tejto FS bolo vzdelanie a protirómsky rasizmus. Členovia FS tvorili SWOT analýzu na tému vzdelania do ktorej sme zahrnuli aj kultúru, šport, spoločenský život a zdravie. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie

Futbalový turnaj Slobodní/Ženatí o pohár starostu obce-spolupráca so športovou komisiou obce Lemešany

Futbalový turnaj Slobodní/Ženatí o pohár starostu obce-spolupráca so športovou komisiou obce Lemešany

Dátum: 31. 3. 2024

Dňa 31.03.2024 sa konala aktivita s názvom „ Futbalový turnaj Slobodní/Ženatí o pohár starostu obce“ pod záštitou rozvojovej pracovníčky pre mládež – Žanety.Šport spája všetkých ľudí bez rozdielu, ďakujeme všetkým za skvelú športovú atmosféru.

2.stretnutie fokusovej skupiny

2.stretnutie fokusovej skupiny

Dátum: 28. 3. 2024

Dňa 27.3.2024 sa v obci Lemešany konalo 2.stretnutie fokusovej skupiny .Témou tejto FS bolo bývanie a protirómsky rasizmus .Členovia FS tvorili SWOT analýzu v oblasti bývania ,ktorá bude východiskom tvorby rozvojového plánu obce.Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Dar

Dar

Dátum: 28. 3. 2024

Darovanie nábytku, aj keď ide len o malú vec, môže mať obrovský pozitívny vplyv na životy ľudí. Niekedy aj jednoduchá položka ako gauč môže vytvoriť pohodlie a útulný dom pre rodinu, ktorá si ho inak nemohla dovoliť.

Aktivita RPPP-Inga

Aktivita RPPP-Inga

Dátum: 28. 3. 2024

Na veľkonočnej burze, ktorú organizovali elokované pracoviská SOŠ technickej Kukučinová 23 Košice, sme mali možnosť zažiť pestrosť a krásu ručne šitých výrobkov, pripravených šikovnými rukami študentov škôl.

Aktivita RPM Žaneta-Beseda so zubárkou

Aktivita RPM Žaneta-Beseda so zubárkou

Dátum: 28. 3. 2024

Včera sme mali v našom centre špeciálnu besedu so zubárkou , ktorá sa venovala dôležitosti správnej ústnej hygieny a zdravej výživy pre zuby našich detí. Táto interaktívna a vzdelávacia udalosť priniesla mnoho užitočných informácií pre našich malých návštevníkov.

Aktivita RPB a ACRT

Aktivita RPB a ACRT

Dátum: 27. 3. 2024

Výroba veľkonočných vencov s dievčatami a ozdobovanie dverí sú dve tradičné a kreatívne aktivity, ktoré sú spojené so sviatkom Veľkej noci. Tieto tradície majú hlboké korene a prispievajú k vytváraniu príjemnej atmosféry a radosti počas sviatku.

Aktivita RPM Žaneta -Svetový deň vody

Aktivita RPM Žaneta -Svetový deň vody

Dátum: 25. 3. 2024

Aktivita RPM Žaneta
S deťmi 1.stupňa ZŠ sme rozprávali o skupenstve vody, kolobehu vody v prírode. Používaní vody na rôzne účely a o potrebe šetrenia vody a ochrane vodných tokov pred znečistením.
Deti si vymaľovali obrázky a nakoniec sme vyrobili z balónov kvapky vody.

Aktivita RPB -22.3 SVETOVÝ DEŇ VODY

Aktivita RPB -22.3 SVETOVÝ DEŇ VODY

Dátum: 22. 3. 2024

Sadenie rastlín a starostlivosť o ne môže byť symbolickým spôsobom, ako si pripomenúť význam vody pre život a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia. Voda je základným prvkom pre rastliny, a preto je dôležité udržiavať ich zalievané a zabezpečiť im dostatok vlhkosti.

1.stretnutie fokusovej skupiny

1.stretnutie fokusovej skupiny

Dátum: 22. 3. 2024

Dňa 19.3.2024 sa v obci Lemešany konalo 1.stretnutie fokusovej skupiny. RPP predstavila tému stretnutia, odsúhlasenie pravidiel a realizáciu aktivity -víziu obce Lemešany v roku 2030.

RPM Žaneta - Spoznávanie jarných kvetov

RPM Žaneta - Spoznávanie jarných kvetov

Dátum: 21. 3. 2024

Krásne počasie sme využili na prechádzku vonku a v parku hľadali jarné kvety
Pomocou básničky sme sa naučili názvy kvetov Snežienky Zlatý dážď Fialka Tulipán Narcis Margarétky...
Zároveň sme pozbierali aj odpadky spomedzi kríkov v parku pred OcÚ

Aktivita sociálne pracovníčky

Aktivita sociálne pracovníčky

Dátum: 21. 3. 2024

Samotná "beseda" nemôže priamo chrániť osobné údaje, ale je dôležité, aby sme mali besedy o ochrane osobných údajov a aby sme si uvedomili, čo osobné údaje sú a ako ich chrániť.

Mamaklub Nene a Nenementorka

Mamaklub Nene a Nenementorka

Dátum: 21. 3. 2024

Pečenie palaciniek a la fantázia

Svetový deň recyklácie 18.3.2024

Svetový deň recyklácie 18.3.2024

Dátum: 20. 3. 2024

Prehliadka zberného dvora v obci a rozhovor ako a prečo separovať.

Aktivita RPB

Aktivita RPB

Dátum: 13. 3. 2024

Upratovanie a dezinfekcia spoločných priestorov je dôležitá prax v udržiavaní čistoty a hygieny, čo je kľúčové pre zdravie a bezpečnosť všetkých ľudí, ktorí tieto priestory používajú.

Denná aktivita RPM

Denná aktivita RPM

Dátum: 13. 3. 2024

Vytváranie darčekov k Medzinárodnému dňu žien môže byť úžasným spôsobom, ako vyjadriť svoju lásku a vďaku voči dôležitým ženám vo vašom živote.

Nene a Nenementorka v domácnosti-denná aktivita

Nene a Nenementorka v domácnosti-denná aktivita

Dátum: 12. 3. 2024

Hra s deťmi je skvelý spôsob, ako podporiť ich rozvoj a zábavu. Tieto bežné aktivity ponúkajú deťom zábavu a možnosť učiť sa nové veci prostredníctvom hier a zábavy. Súčasne umožňujú pracovníčkam návštevy v domácnosti budovať vzťahy s deťmi a ich rodinami.

Komunitné fórum

Komunitné fórum

Dátum: 12. 3. 2024

Dňa 07.03.2024 sa v sále Kultúrneho domu v obci Lemešany konalo prvé Komunitné fórum, ktorého cieľom bola identifikácia potrieb a problémov celej sídelnej komunity, ako aj pomenovanie priorít v obci.

Upratovanie hrou

Upratovanie hrou

Dátum: 4. 3. 2024

RPB s deťmi môže byť zábavnou a vzdelávajúcou činnosťou, ktorá pomáha rozvíjať zodpovednosť, organizáciu a spoluprácu. Ak sa deti zúčastňujú na rozhodovaní o tom, čo sa bude upratovať, pravdepodobne budú viac motivované upratovať.

Informačné stretnutie k projektu MOPS v Lemešanoch

Informačné stretnutie k projektu MOPS v Lemešanoch

Dátum: 4. 3. 2024

Pracovníčka pre pracovné poradenstvo (RPPP) pozvala záujemcov o prácu v projekte Miestna občianska a poriadková služba. Uchádzačom sa ozrejmil význam MOPS pre obec a rómsku komunitu, o postupe prijatia, o podmienkach prijatia a potrebných náležitostiach ich žiadostí.

Kreatívne dielne RPM

Kreatívne dielne RPM

Dátum: 21. 2. 2024

-výroba masiek a škrabošiek na karneval

Akitivita-Dôležitosť čistých rúk ako prevencia pred ochoreniami

Akitivita-Dôležitosť čistých rúk ako prevencia pred ochoreniami

Dátum: 21. 2. 2024

Sociálne pracovníčky privítali klientov v CRT v Lemešanoch, kde im názornou ukážkou vysvetlili dôležitosť dodržiavania hygienických zásad, najmä umývania rúk, ktoré sú častokrát najväčšími nositeľmi bacilov a vírusov.

Burza šatstva a hračiek: Za 10 centov

Burza šatstva a hračiek: Za 10 centov

Dátum: 19. 2. 2024

Po úspešnom uskutočnení našej "Burzy šatstva a hračiek" sme nadšení z pozitívneho ohlasu!Naši návštevníci si užili výberu z pestrej ponuky šiat a hračiek za neodolateľnú cenu len 10 centov za kus. Výťažok z burzy bude použitý na rekonštrukciu výdajne vody.

TESTOVANIE ZRUČNOSTÍ

TESTOVANIE ZRUČNOSTÍ

Dátum: 14. 2. 2024

12 klientov pracovného poradenstva sa zúčastnilo testovania na pochopenie pracovných inštrukcií. Testovanie bolo uskutočnené personálnou konzultantkou pracovnej agentúry Gi Group. Cieľom tohto testovania našich klientov bolo overenie zručností pre výkon práce.

EFEKTÍVNE HOSPODÁRENIE S PENIAZMI

EFEKTÍVNE HOSPODÁRENIE S PENIAZMI

Dátum: 14. 2. 2024

Hospodárenie s peniazmi v oblasti potravin môže byt efektívne , pokiaľ sa riadite niekoľkými zásadami:
- plánovanie jedál
- nakupovanie potravin ktoré len potrebujeme
- hľadanie zliav a akcií
- využívanie všetkých častí potravín
- minimalizovanie odpadu
-pestovanie potravín

Spoločné upratovanie

Spoločné upratovanie

Dátum: 29. 1. 2024

Čistota – pol života
V rámci tejto aktivity dostala každá rodina rozpis služieb na chodbách, ktoré sa upratovali, za občasnej podpory našej pracovníčky pre bývanie a taktiež poradenstva čistiacich potrieb.

Aktivita- Čítanie s porozumením a vypisovanie tlačiva samostatne

Aktivita- Čítanie s porozumením a vypisovanie tlačiva samostatne

Dátum: 29. 1. 2024

Klienti boli pozvaní na túto aktivitu, aby si vyskúšali samostatne vypísať konkrétne tlačivo, ktoré im bolo predložené. Cieľom tejto aktivity bolo predovšetkým motivovať klienta, aby bez obáv dokázal prečítať a vypísať kolónky v potrebnom dokumente.

Aktivita:Informačné a poučné stretnutie uchádzačov o zamestnanie

Aktivita:Informačné a poučné stretnutie uchádzačov o zamestnanie

Dátum: 17. 1. 2024

Rozvojové pracovníčky pre pracovné poradenstvo analyzovali reálny dopyt klientov po legálnom zamestnaní spoločné s ponukou legálnych pracovných príležitostí zo strany zamestnávateľov v blízkom a širšom okolí. Takisto sa s klientmi viedla diskusia v rámci práv a povinností uchádzačov o zamestnanie.

 Čisto v našom okolí

Čisto v našom okolí

Dátum: 16. 1. 2024

Naša „Nene“ najprv detičky motivovala krásnou básničkou o triedení odpadu a následne boli mamičky s detičkami poučené ako správne separovať odpad, ktorá nádoba je určená na aký druh odpadu a detičky si následne mohli vyskúšať triedenie odpadu priraďovaním odpadu k správnej farbe odpadkového koša.

FUTBALOVÝ TURNAJ ROMA-CUP

FUTBALOVÝ TURNAJ ROMA-CUP

Dátum: 9. 1. 2024

Dňa 8.01.2024 Rozvojový pracovník pre mládež zorganizoval skvelú akciu ROMA – CUP, vďaka ktorej si mohla mládež zašportovať a spríjemniť si tak spoločné chvíle pri hre futbalu. Chlapci sú v tomto smere veľmi talentovaní a spoločne s RPM sa aktívne zapájali do činnosti.

NENE pracovníčky

NENE pracovníčky

Dátum: 28. 12. 2023

NAŠE NENE V TERÉNE

Naše „Nene“ Viola, Klára a Lucia každodenne pracujú s rodinami, s matkami a deťmi, poskytujú podporu zdravého rastu dieťaťa vo veku do 6 rokov.

Mikuláš

Mikuláš

Dátum: 8. 12. 2023

Dňa 8.12.2023 sa konala aktivita " Mikuláš" v sídelnej komunite obce Lemešany, ktorú zorganizovali naši rozvojoví pracovníci pre mládež : Samuel Čorba a Žaneta Ščepitová.

Preventívna aktivita-Bezpečnosť na ceste

Preventívna aktivita-Bezpečnosť na ceste

Dátum: 22. 11. 2023

Dňa 22.11. sa uskutočnila preventívna aktivita pre deti a rodičov z komunity " Bezpečnosť na ceste" v spolupráci preventistky kpt.Baňasovej, a pracovníčok rozvojového tímu Lemešany Nene a RP pre mládež.

Doučovanie 2

Doučovanie 2

Dátum: 21. 11. 2023

Domáce úlohy so žiakmi 2.B,
čítanie Budkáčik a Dubkáčiť, a matematika odčítanie s prechodom cez 10

Doučovanie

Doučovanie

Dátum: 16. 11. 2023

NP RT I. Lemešany dnes po prvý krát doučovanie prvákov - písanie domácich úloh
písmená O o E e

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2023

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)